Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Radní pro školství jednala v České Lípě s vedením psychologické poradny a gymnázia

11. 01. 2013

 

První ze dvou školských zařízení Libereckého kraje, které v závěru tohoto týdne navštívila členka Rady Libereckého kraje Alena Losová, byla Pedagogicko-psychologická poradna v České Lípě.

Cílem návštěvy bylo podle ní poděkování odstupujícímu řediteli Miroslavu Hudcovi za jeho dlouholetou práci a péči o dobrý chod poradny a seznámení se s personálem poradny.  V průběhu návštěvy diskutovali spolu o fungování poradny a také o velmi aktuální a důležité problematice, tj. o inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

„Jde o začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných základních škol,“ upozornila radní.

Druhou navštívenou organizací bylo českolipské gymnázium. Radní si prohlédla budovu a učebny školy, která byla postavena v 80. letech a je zařazena do plánu investic odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

„Diskutovala jsme také se zaměstnanci o přijímacích zkouškách na střední školy v našem kraji,“ uvedla Alena Losová.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588