Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Radní schválili zahájení zadávacího řízení na vybudování Centra odborného vzdělávání v Kamenickém Šenově 

07. 02. 2018

Rada kraje včera schválila zahájení zadávacího řízení na stavební práce Centra odborného vzdělávání uměleckoprůmyslového v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 50 mil. Kč bez DPH. 

„Realizace tohoto projektu se nám zdržela, ale jsme připraveni ho dokončit ještě letos, abychom splnili podmínky dané dotační výzvy,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu. Konkrétní podoba rekonstrukce se bude týkat části prostor budov s č. p. 56 a 57, které slouží k výuce žáků. Ke stejnému účelu bude sloužit také dobudovaná dvorní přístavba objektu č. p. 56. 

„Projekt získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu stejně jako ostatních sedm projektů Center odborného vzdělávání,“ dodává Radka Loučková Kotasová, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.  

Budování Center odborného vzdělávání pomůže zkvalitnit střední a vyšší odborné vzdělávání v kraji. Centra odborného vzdělávání vzniknou kromě Kamenického Šenova na vybraných školách v Liberci, Turnově, České Lípě, Frýdlantu, Vysokém nad Jizerou a Jablonci nad Nisou. Žáci mohou vybavení center vyzkoušet již ve školním roce 2018/2019.

„Pro projekt je vybráno celkem osm škol Libereckého kraje. Smyslem těchto center je změnit pohled na vzdělávání, a to tím, že se například přestaví dílny, vybudují laboratoře, a nainstalují se nové stroje pro osvojení praktických dovedností žáků, kteří se tak s nimi seznámí dříve než po skončení školy,“ uzavřel Petr Tulpa. 

Název projektu: Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002777

Logolink - ministerstvo pro místní rozvoj

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302