Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Radní souhlasili se zněním dohod o mezinárodní regionální spolupráci

05. 09. 2001
[id:49|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Radní Libereckého kraje včera odsouhlasili znění dohody Libereckého kraje a kraje More og Romsdal o regionální spolupráci a přenosu know-how. Návrh této dohody byl podepsán u příležitosti srpnové návštěvy delegace Libereckého kraje v Norském království. Ta se uskutečnila na pozvání krajského hejtmana More og Romsdal pana Ole Overlanda a zúčastnili se jí hejtman RNDr. Pavel Pavlík, statutární zástupce hejtmana Ing. Luděk Suchomel a zástupkyně hejtmana Ing. Eva Bartoňová. Podle Ministerstva vnitra ČR tato dohoda nemá charakter smlouvy, která může nabýt účinnosti pouze se souhlasem ministerstva vnitra. V tomto případě tedy musí být pouze odsouhlasena radou a schválena zastupitelstvem. Předložený dokument je dohodou rámcovou, ve které jsou popsány oblasti spolupráce v obecné rovině. Při pracovním jednání v Norském království však již byly stanoveny priority pro příští dva roky, a to v oblasti rozvoje demokracie na místní úrovni, zlepšování životního prostředí, zrovnoprávnění žen a spolupráce mezi veřejným sektorem a hospodářským životem v kraji.
Vedle této dohody radní včera souhlasili i se zněním dohody Libereckého kraje a kantonu St. Gallen o regionální spolupráci a přenosu know-how. Po schválení znění dohody zastupitelstvem kraje by měla být tato dohoda oběma stranami podepsána ve dnech 25. - 27.10.2001 při první oficiální návštěvě delegace Libereckého kraje ve složení RNDr. Pavel Pavlík, Ing. Luděk Suchomel a Radim Zika na půdě kantonální vlády. Dohoda má opět rámcový charakter. Oblasti spolupráce jsou v ní popsány v obecné rovině. Ale již nyní jsou známy návrhy švýcarské strany, která označila za možné priority spolupráce pro příští dva roky oblast hospodářství a zemědělství.


K jednání Rady Libereckého kraje byl přizván i primátor Liberce

Rada Libereckého kraje včera jednala o podpoře záměru SKI 2007. K tomuto bodu programu byl přizván i primátor Statutárního města Liberec Ing. Jiří Kittner. Rada kraje po projednání vzala předloženou zprávu o přípravách Sdružení SKI 2007 na uspořádání Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách v Libereckém kraji v roce 2007 na vědomí. Podpora Libereckého kraje bude spočívat i ve formě spolupráce jednotlivých odborů Krajského úřadu Libereckého kraje se zmiňovaným sdružením. Radní vyjádřili myšlenku, že pro rozvoj kraje bude v případě pořadatelství světový šampionát velkým přínosem. V současné době Sdružení SKI 2007 (města a obce Liberec, Jablonec n.N., Janov n. Nisou a Bedřichov) pracuje na připomínkách kandidatury ze strany vlády. Na jednání vlády by kandidatura jako bod programu měla přijít ještě v tomto měsíci. Podle slov libereckého primátora Ing. Jiřího Kittnera má sdružení šanci vyhrát, přestože proti němu stojí silný ekonomický a světově po sportovní stránce uznávaný soupeř, dějiště zimní olympiády v roce 1972 japonské Sapporo: "Kandidujeme již potřetí a možná bude i přihlédnuto k tomu, aby se mistrovství světa konalo v zemi bývalého východního bloku." Podle slov zástupce hejtmana Ing. Karla Dolejšího, harrachovského rodáka a občana, má myšlenka uspořádat tento světový lyžařský podnik podporu i sousedního Harrachova, jenž je připraven pomoci nejen morálně, ale i technicky a nabídkou svých zkušeností z pořadatelství podobných závodů. Dne 24. září proběhne v Libereckém kraji zasedání Mezinárodní lyžařské federace FIS, které bude mít za úkol vypracovat podklady pro kongres FIS, který se bude konat v červnu příštího roku v Portoroži. Zde se také rozhodne mezi dvěma kandidáty o pořadateli světového šampionátu v roce 2007. Materiál příprav na kandidaturu byl projednáván i komisí pro sport a tělovýchovu Rady Libereckého kraje, která mu vyjádřila plnou podporu.