Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Radní vzali na vědomí průběžnou zprávu o zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje

31. 10. 2001
[id:85|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Odbor rozvoje kraje zahájil přípravné a analytické práce zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje. "Byl podepsán dodatek ke smlouvě o dílo s Agenturou regionálního rozvoje, s.r.o., který je zadáním pro technickou a konzultační podporu pro analytickou část zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje. Odbor rozvoje kraje v této analytické části spolupracuje i s Českým statistickým úřadem," vysvětlil Ing. Luděk Suchomel (4K-US), statutární zástupce hejtmana, pověřený řízením resortu rozvoje. Pro zajištění primárních dat byla rovněž zahájena mimo jiné i spolupráce s Technickou univerzitou Liberec.