Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Radní Zdeněk Bursa navštívil Českolipsko

      Radní Zdeněk Bursa navštívil Českolipsko

[30152|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/bursa_f9baf536e7.jpg]

20. 02. 2009
[id:7567|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Radní Libereckého kraje Zdeněk Bursa, pověřený vedením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování, navštívil 18. 2. 2009 Střední odbornou školu v Doksech a Dětský domov v Jablonném v Podještědí. Zřizovatelem těchto zařízení je Liberecký kraj.

V Doksech se setkal se senátorem, krajským zastupitelem a místostarostou města, Karlem Kapounem a ředitelem školy Jiřím Kučerou.

„Do Doks a do Jablonného jsem se jel podívat zejména proto, abych si udělal z hlediska investic a správy nemovitého majetku našeho kraje náhled
na budovy, neboť obě instituce sídlí v historických objektech. Víme například, že náklady
na energie jsou zde vysoké a bude zřejmě třeba změnit technologii a systém vytápění,“
uvedl Zdeněk Bursa. Senátor Kapoun upozornil, že přemístění školy ze zámku do vhodnějšího objektu by přineslo velké problémy městu z hlediska využití celého zámeckého areálu. Navíc město Doksy by nerado přišlo o jedinou střední školu ve městě.

„Zámek žije, škola ho dobře udržuje. Město investovalo 300 tisíc korun do vybavení učeben. Pokud bude ale objekt opuštěn, bude mít město Doksy problémy,“ poznamenal senátor.

Ředitel školy sdělil, že spolupráci s vysokou školou zemědělskou se zatím nepodařilo navázat. Vyjednávání stále pokračuje. Ve hře je však nově projekt Libereckého kraje vytvořit zde vzdělávací centrum.

„Jsou dvě možnosti, kraj musí říci, zda mu jde
o školu nebo o záchranu objektu. Diskuse musí proběhnout mezi resorty investic, školství, zemědělství i sociálních věcí,“
míní radní, který potvrdil, že má s místostarostou města Karlem

Kapounem na řešení problému shodný názor.

Na zámku v Jablonném v Podještědí sídlí dětský domov. Podle slov ředitele Vlastimila Faltýnka byl nedávno rekonstruován a je v dobrém stavu. Nově zde v říjnu loňského roku vzniklo v rámci doplňkové služby dětského domova zařízení s názvem ,,Hvězdička“.

„Hlavním důvodem vzniku tohoto zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, je rychlé a pružné řešení problémových situací dětí, které se náhle ocitly v krizové situaci. Cílem je omezit nařizování ústavní výchovy
v případech, kde lze uplatnit alternativní řešení, pobytem dětí v zařízeních okamžité pomoci, která zákon upřednostňuje,“
informovala Zdeňka Bursu sociální pracovnice   Jana Pittnerová.

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302