Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Rating potvrdil výborné hospodaření Libereckého kraje

Bc. Dědková Markéta

tisková mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 29. 06. 2016 12:13
  • Ekonomika

Sdílet článek

Liberecký kraj obdržel od společnosti Moody’s Investors Service národní rating na stupni Aa3.cz a mezinárodní rating na stupni A2, se stabilním výhledem. Mezinárodní rating získal letos poprvé. Výsledek dokazuje, že kraj velmi dobře hospodaří, oceněna byla i jeho klesající zadluženost. Rada kraje se s ratingovým hodnocením seznámila na svém včerejším jednání.

Podle ratingové zprávy Liberecký kraj vykazuje velmi solidní provozní hospodaření, kdy se hrubé provozní přebytky v posledních třech letech pohybují v průměru okolo 10% běžných příjmů. „Očekáváme, že si pozitivní výsledky, které jsou dlouhodobě nad průměrem ostatních krajů v ČR, udržíme i v letošním roce,“ říká ekonomický náměstek Marek Pieter.

Liberecký kraj v roce 2015 akceleroval své kapitálové výdaje, které dosáhly své maximální úrovně (1.576 mil. Kč, tj. 20 % celkových výdajů), z průměrných 11 % celkových výdajů dosažených v předchozích letech. Velká část (1.005 mil. Kč) byla financována z investičních dotací prostřednictvím evropských a státních fondů.

Zadluženost Libereckého kraje se ke konci roku 2015 dostala na nízkou úroveň, 13 % běžných příjmů. „Přestože je v nadcházejících letech počítáno s výraznou investiční aktivitou kraje díky dostupným dotačním titulům, nepředpokládá se žádné čerpání dlouhodobých ani krátkodobých úvěrů,“ dodává náměstek Pieter.

Společnost Moody’s Investors Service změnila metodologii hodnocení, zásadně upravila stupnici národních ratingů v České republice a přehodnotila národní ratingy českých regionálních a místních samospráv. Úprava není o změně bonity jednotlivých subjektů, ale je důsledkem zmiňované změny metodologie.  Přibližně u 90 % subjektů v České republice tak dojde ke změně národního ratingu v průměru o 2 stupně směrem dolů. Liberecký kraj v předchozích letech získal národní rating na úrovni Aa1.cz.

Aktuálně udělený rating Libereckému kraji pozitivně vyhodnotil zejména zlepšující se provozní výsledky s potenciálem dalšího růstu, klesající zadlužeností a nízkou dluhovou službu. Rating rovněž zohlednil mírně přebytkové celkové hospodaření s dostatečnou zásobou hotovostních rezerv ke krytí případných nároků na spolufinancování projektů EU.

 

Vybrané ukazatele:

 (v mil. Kč)

           2014

           2015

      změna 2015/2014

Celkové příjmy

7 021

8 025

1 004

Celkové výdaje

6 961

7 894

933

 

 

 

 

Provozní příjmy

6 762

6 999

237

Provozní výdaje

6 020

6 318

298

Čistý provozní výsledek

610

569

-41

 

 

 

 

Investiční dotace

198

1005

807

Kapitálové výdaje

941

1 576

635

 

 

 

 

Celkové příjmy na obyvatele (v Kč)

 15 999

18 253

2 254

Celkové výdaje na obyvatele (v Kč)

15 864

17 956

2 092

Čistý přímý a nepřímý dluh na obyvatele (v Kč)

2 326

2 067

-259

 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky