Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ředitel policie Severočeského kraje informuje veřejnost v dopise o reformách

Ředitel policie Severočeského kraje informuje veřejnost v dopise o reformách

[30396|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/policie_2fb6ed2999.jpg]

09. 03. 2009
[id:7636|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Na reformu Policie ČR, která v současné době probíhá a kterou doprovázejí organizační změny na všech úrovních, upozorňuje ve svém dopise veřejnosti Plk. Jiří Vorálek, ředitel krajského ředitelství. Zdůrazňuje fakt, že v souvislosti s reformou došlo od 1. ledna 2009 k organizačním změnám také u útvarů v působnosti bývalé Policie ČR Správy Severočeského kraje – dnes Krajského ředitelství policie Severočeského kraje.

Podle něj byla zrušena okresní ředitelství policie a v místech jejich působnosti vznikly územní odbory vnější služby a územní odbory služby kriminální policie a vyšetřování. Do působnosti Krajského ředitelství policie Severočeského kraje také nově  spadá  území bývalého Okresního ředitelství Policie ČR Semily.

Veškeré informace týkající se probíhající reformy Policie ČR lze najít na internetových stránkách policie ČR http://www.policie.cz/policejni-reforma.aspx. Další informace včetně přehledů o evidované kriminalitě na území bývalého Severočeského kraje, přehled jejího vývoje za poslední tři roky a bezpečnostní zprávu za rok 2008 jsou na internetových stránkách Krajského ředitelství policie Severočeského kraje na internetové adrese:  http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje.aspx.

„Upozorňuji na pokles u případů spáchaných recidivisty, trestné činnosti se zbraní i kriminality mladistvých,“ uvedl plk. Jiří Vorálek a podotýká, že v rámci kontinuity a přesnosti uvedených údajů budou od roku 2009 statistiky a grafy zahrnovat i přehled kriminality v okrese Semily, kde např. v roce 2008 činil celkový nápad cca 1800 trestných činů.

 

Několik statistických tabulek:

 

Celková kriminalita

 

 

 

 

2006

2007

2008

celkový počet případů

45 863

48 623

46 680

počet objasněných případů

26 204

27 129

24 801

počet stíhaných osob

22 969

23 440

21 977

 

Celková kriminalita - zvlášť závažné trestné činy

 

 

2006

2007

2008

celkový počet případů

2 075

2 197

2 343

počet objasněných případů

1 338

1 350

1 282

počet stíhaných osob

1 657

1 485

1 585

 

                                          

Doporavní nehody

 

 

 

 

2006

2007

2008

počet dopravních nehod

20 914

20 494

18 302

 

Následky dopravních nehod

 

 

 

2006

2007

2008

úmrtí při DN

106

116

118

těžce zranění

518

453

471

lehce zranění

2 667

2 771

2 973

                                                                                                                                                                                                                                                            

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302