Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Regionální agrární rada bude Libereckému kraji přispívat na stipendia pro žáky zemědělských oborů

20. 08. 2019

Liberecký kraj dnes podepsal smlouvu o finanční spoluúčasti na Stipendijním programu pro žáky středních škol v regionu. Regionální agrární rada se bude od příštího školního roku podílet s Libereckým krajem na financování stipendií žákům oboru Zemědělec – farmář a Agropodnikání. Převezme tak závazek za společnost ZOD Brniště a.s., která stipendia spolufinancuje již od roku 2016. Stipendií se dočkají žáci na Středním odborném učilišti v České Lípě (SOŠ a SOU Česká Lípa) a stejně jako v předchozích letech i na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantě (SŠHL Frýdlant).

,S podporou vybraných oborů vzdělávání prostřednictvím stipendijních programů jsme začali již v roce 2010. Rozšíření nabídky pomůže studentům uplatnit se na trhu práce i v těch oborech, po kterých není dnes taková poptávka,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Stipendia vyplácí kraj žákům středních škol těch oborů vzdělání, jejichž absolventy neúspěšně hledají zaměstnavatelé na trhu práce a kterým pro dlouhodobý nezájem ze strany žáků reálně hrozí zánik. V současné době kraj podporuje 16 tříletých řemeslných učebních oborů a 2 čtyřleté obory maturitní.

Od školního roku 2016/2017 se do Stipendijního programu zapojují formou 50% finanční spoluúčasti i soukromé subjekty. Díky tomu byly do Stipendijního programu zařazeny čtyřleté maturitní obory Technologie silikátů a Agropodnikání a tříleté učební obory Strojník silničních strojů a Zemědělec – farmář. Kraj chystá od příštího školního roku rozšířit Stipendijní program i o další obory a upravit jeho podmínky. Vše musí ještě schválit v srpnu krajské zastupitelstvo.

„Stipendijní programy podporují učební obory, kde máme dlouhodobě nedostatek absolventů. Chtěl bych poděkovat firmám Preciosa, Silnice LK, Regionální agrární rada a ZOD Brniště, že pomáhají žákům finančně. Je to podle mě ten nejvhodnější způsobem motivace,“ dodal hejtman Martin Půta.

Učebnímu oboru Zemědělec – farmář se věnují žáci na SOŠ a SOU Česká Lípa. Až doposud neměli šanci stipendium získat. Na základě jednání Libereckého kraje s Regionální agrární radou se ale od příštího školního roku dočkají i oni. Regionální agrární rada zároveň převezme závazek spolufinancování stipendií pro žáky na SŠHL Frýdlant za ZOD Brniště a.s.

Přehled oborů vzdělání zařazených do Stipendijního programu (školní rok 2019/2020)

p. č.

OD ŠK. ROKU

NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ

Spolufinancování

1.

2010/2011

Strojní mechanik

 

2.

2010/2011

Nástrojař

 

3.

2010/2011

Tesař

 

4.

2010/2011

Zedník

 

5.

2010/2011

Řezník – uzenář

 

6.

2010/2011

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

 

7.

2011/2012

Klempíř

 

8.

2011/2012

Malíř a lakýrník

 

9.

2011/2012

Instalatér

 

10.

2011/2012

Elektrikář – silnoproud

 

11.

2011/2012

Elektrikář – slaboproud

 

12.

2012/2013

Jemný mechanik

 

13.

2015/2016

Obráběč kovů

 

14.

2016/2017

Zemědělec – farmář

Regionální agrární rada

15.

2016/2017

Agropodnikání

Regionální agrární rada

16.

2016/2017

Technologie silikátů

Preciosa, a. s.

17.

2017/2018

Strojník silničních strojů

Silnice LK a.s.

18.

2019/2020

Ošetřovatel

 

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307