Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Regionální fórum Královéhradeckého kraje

29. 01. 2002
[id:111|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Ve dnech 28.-29. ledna 2002 se v Hradci Králové uskutečnilo I. regionální fórum Královéhradeckého kraje. Ústředním tématem fóra byly programové dokumenty rozvoje krajů Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého, tedy krajů, které tvoří celek NUTS II- Region soudržnosti Severovýchod. První den fóra, 28. ledna, prezentovali Liberecký kraj hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík (ODS) a jeho statutární zástupce Ing. Luděk Suchomel (4K-US).

V dopoledním bloku se ve svých úvodních proslovech představili hejtmani všech tří krajů. V rámci výjezdního zasedání vlády ČR v Královéhradeckém kraji úvodní slovo přednesli rovněž premiér vlády ČR Miloš Zeman a ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit.


Hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík, ve svém úvodním projevu vyzdvihl dvě klíčové roviny regionu soudržnosti Severovýchod : "Domnívám se, že spolupráce krajů Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje sdružených do NUTS II je velmi důležitá. Liberecký kraj je připraven k této spolupráci. Považuji za nezbytné, aby naše kraje v rámci tohoto uskupení fungovaly harmonicky. Všechny tři kraje sdružené v celek NUTS II region soudržnosti Severovýchod by měly tuto skutečnost naopak obrátit ve výhodu a vytěžit z toho veškerá pozitiva."


Mezi hlavní pozvané hosty patřili Jeho Excelence Ramiro Cibrián, velvyslanec Delegace Evropské komise v Praze, a zástupce maršálka Dolnoslezského vojvodství Janusz Pezda.


Po společném obědě následoval hejtmanský stůl, v rámci kterého se prezentovali hlavní hosté fóra. Předmětem diskuse byl rozvoj regionů, vzájemná spolupráce na principu přátelství a směřování do EU. Za prioritu byla označena spolupráce mezi kraji v kontextu přidružování do EU, mělo by dojít ke sjednocení společných cílů. Dále otázka nejen období přidružování do Unie, ale rovněž, co bude následovat ´den poté´, kdy se ČR stane členskou zemí. K této problematice se vyjádřil i Pavel Pavlík: "Tuto myšlenku považuji za velmi významnou a domnívám se, že by měla být součástí diskuse, která na téma vstupu ČR do Evropské unie probíhá." Dále hejtman Libereckého kraje zdůraznil: "Pracujeme na programech rozvoje krajů, budeme mít k dispozici základní strategie a koncepce. Domnívám se však, že po vstupu do EU bude problémem získání prostředků na spolufinancování konkrétních projektů. Kraje a obce si budou klást otázku, kde tyto finance vzít."


Představitelé Dolnoslezského vojvodství vyjádřili velmi pozitivní postoj ke spolupráci mezi zúčastněnými kraji, která by měla do budoucna fungovat intenzivně a efektivně. Postupně by měly být s jednotlivými kraji uzavírány dohody o spolupráci, na základě kterých budou vznikat konkrétní projekty v různých oblastech.


Na závěr diskuse zazněla od představitelů Královéhradeckého kraje myšlenka pokračování dalších podobných setkání regionálního fóra.


Bc. Nikola Bradíková

vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů

Barbara Pradeová

tisková mluvčí