Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Resort zemědělství a životního prostředí podpoří ekologickou výchovu

Resort zemědělství a životního prostředí podpoří ekologickou výchovu

[31777|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/divizna_f1067a4782.jpg]

06. 05. 2009
[id:8006|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rezort zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje dlouhodobě podporuje rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji. Na realizaci několika osvědčených aktivit, které se setkávají s velmi kladnou odezvou jak odborné tak laické veřejnosti, uzavírá rezort darovací smlouvy. 

Prostřednictvím grantového programu Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor Ekologická výchova dětí na školách Libereckého kraje jsou podporovány nejkvalitnější školní projekty z oblasti ekologické výchovy. Díky programu jsou financovány drobné projekty škol ve výši většinou od 5.000,- Kč do 15.000,- Kč, pro jejichž administraci je velmi výhodná velká operativnost Nadace. Grantový program podporuje vedle Libereckého kraje řada subjektů - např. Lesy ČR s.p., Nadace Preciosa a velké množství firemních dárců. Členem výběrové komise je zástupce Libereckého kraje.

O grantový program, který Liberecký kraj podporuje pravidelně od roku 2002, je mezi školami stále větší zájem. Rezort navrhuje poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč pro jeho účely.

Rezort zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje poskytuje pravidelně od roku 2003 dar na vydávání časopisu Krkonoše - Jizerské hory. Jedná se o měsíčník o přírodě a lidech. Lze v něm nalézt příspěvky o ochraně přírody, historii hor, životě lidí, sportu apod. Vydavatelem časopisu je Správa Krkonošského národního parku. Část redakce, která se věnuje zpracovávání příspěvků z oblasti Jizerských hor, sídlí v Liberci.

Rezort navrhuje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč na vydávání tohoto kvalitního časopisu v roce 2009.

Rezort zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje navrhuje v rámci podpory ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji podpořit komunitní program Škola pro udržitelný život.

Jedná se o třetí ročník programu, jehož koordinátorem pro Liberecký kraj je organizační složka Zoo Liberec - Městské středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec Divizna.

Program si klade za cíl otevřít školu směrem k místní komunitě prostřednictvím realizace konkrétních projektů. Jeho cílem je zapojit veřejnost do konkrétních projektů, které vedou ke zlepšení životního prostředí.

Národním koordinátorem je Nadace Partnerství. V případě podpory Libereckého kraje bude pro projekty na území Libereckého kraje zajištěna prostřednictvím Nadace Partnerství minimálně stejná suma od společnosti Toyota Motor Czech.

O podporu se mohou přihlásit všechny školy z Libereckého kraje. V minulých letech, kdy zájem škol výrazně převyšoval možnosti programu, byly podpořeny například projekty Školní dvůr - místo setkávání, Prolézačky v městském parku - oživení veřejného prostranství či Přilož ruku k dílu - zahradní besídka pro rodiče.

Důležitou součástí programu je metodické vedení a odborná asistence Městského střediska ekologické výchovy při Zoo Liberec Divizna po celou dobu realizace projektu. Výběr projektů je prováděn odbornou komisí včetně zástupce Libereckého kraje. Program probíhá také ve Velké Británii a Polsku.

Realizace potřebných a kvalitních projektů a velmi vysoký zájem škol o tento program vede rezort zemědělství a životního prostředí k návrhu poskytnutí finančního daru ve výši 150.000,- Kč pro účely tohoto programu v Libereckém kraji v roce 2009.

Ekoškola je mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno cca 20 000 škol z 38 zemí. Koordinátorem pro Liberecký kraj je organizační složka Zoo Liberec - Městské středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec Divizna.  

Cílem projektu jsou konkrétní kroky vedoucí k ekologizaci provozu školy a zlepšení jejího životního prostředí. Projekt je vhodný pro základní i střední školy a podporuje spolupráci žáků, pedagogů, vedení školy a místní komunity. 

Rezort navrhuje poskytnutí daru ve výši 35.000,- Kč na náklady spojené se zapojením škol z Libereckého kraje do projektu Ekoškola v roce 2009.  

Oba projekty koordinované Zoo Liberec byly stejnou částkou podpořeny také v roce 2008.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302