Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Šaldovo a Naivní divadlo podpoří kraj sedmi miliony korun

08. 06. 2022

Poskytnutí neinvestičních a investičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje Naivnímu divadlu Liberec a Divadlu F. X. Šaldy Liberec schválili na svém zasedání krajští radní. V souladu s memorandem uzavřeným mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec je vyčleněno v rozpočtu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 5 milionů korun na investiční dotace a 2 miliony korun na podporu těchto divadel.

„Dva miliony korun rozdělí kraj coby provozní příspěvek mezi obě scény. Částkou 1.470.000 korun podpoří činnost Divadla F. X. Šaldy a 530.000 korunami Naivní divadlo,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Investičními dotacemi pak kraj přispěje na konkrétní výdaje divadel. „Druhou etapu výměny sedadel v hledišti Šaldova divadla na 2. a 3. balkoně a výměnu podlahových krytin podpoří částkou 3.810.000 korun. V rámci této dotace bude také v Malém divadle upraven venkovní vstupní prostor včetně venkovního nábytku, vitríny pro propagaci a vývěsní plochy u vstupu a zakoupen jeden hudební nástroj pro orchestr divadla. Částka 790 tisíc korun pak pomůže při koupi projektoru s objektivem, který bude v Divadle F. X. Šaldy sloužit k projekcím během představení,“ vypočítal Jiří Ulvr krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Dotaci 400 tisíc korun poskytne kraj Naivnímu divadlu na nákup osvětlovacího pultu. „Nový osvětlovací digitální pult nahradí ten současný, který pochází z roku 2010,“ poznamenal Ulvr.

Padesát tisíc korun pak kraj věnuje na propagaci Naivního divadla a potažmo sebe sama v zahraničí. „Naivní divadlo Liberec dostalo pozvání k účasti na mezinárodním festivalu loutkových divadel SAMPO 2022, který se bude konat letos v srpnu v Helsinkách. Naivní divadlo požádalo o finanční podporu na přepravu osob a dekorací do Finska. Vystoupením na mezinárodním festivalu bude divadlo reprezentovat i Liberecký kraj,“ vysvětlila Vinklátová.

Na financování příspěvkových organizací v oblasti kultury, které mají nadregionální význam, se kraj dohodl spolu s městem. Liberecký kraj se zavazuje přispívat na investice a opravy libereckému Divadlu F. X. Šaldy a Naivnímu divadlu Liberec částkou 5 milionů korun po dobu deseti let, počínaje rokem 2022. Příspěvek na činnost divadel ze strany kraje činí 2 miliony.

Stejný závazek přislíbilo i statutární město Liberec. Na investice a opravy zoologické a botanické zahrady bude přispívat každoročně 25 milionů korun. Kromě toho podpoří také pravidelným příspěvkem činnost šesti městských poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci, a to konkrétně 3,7 milionu korun.

„Jedná se o pokračování dlouholeté podpory. Mimo ni navíc před dvěma lety schválila krajská rada kvůli komplikované koronavirové situaci mimořádný příspěvek ve výši 10 milionů právě pro městské příspěvkové organizace. Je naší společnou odpovědností, aby instituce, jakými jsou liberecká divadla, ale i zoologická a botanická zahrada, galerie i muzeum, fungovaly a měly do budoucna co nejlepší podmínky pro další rozvoj,“ uzavřela náměstkyně Vinklátová.

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419