Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Sdružení Českolipsko prezentuje region sousedům

31. 10. 2012

 

V rámci projektu „Přeshraniční aktivní region – Euroregion Neisse – Nisa – Nysa“ se již více jak rok setkávají zástupci regionu Českolipsko se sousedním zemským okresem Görlitz.

Sdružení Českolipsko se v roce 2011 stalo hlavním partnerem tohoto pilotního projektu v Euroregionu Nisa a spolu se svým projektovým partnerem, se společností ENO mbH (Bad Muskau) a TGG Neisseland, realizuje sdružení marketingové aktivity projektu, mezi které patří v letošním roce hlavně produktové semináře a informačně - vzdělávací cesty pro subjekty cestovního ruchu. 

Jak informovala koordinátorka projektu na české straně Janu Nastoupilová, uskutečnil se 18. září v prostorách ranče Malevil v Heřmanicích v Podještědí produktový seminář, který byl zaměřen na turistickou nabídku „Rodiny s dětmi“ a sešli se zde například zástupci turistických informačních center a různých volnočasových zařízení nebo ubytovatelé.

Další zajímavou akcí pro subjekty cestovního ruchu byla 2. informačně - vzdělávací cesta, která se konala dne 16. října.

„V průběhu exkurze jsme absolvovali prohlídku zámku, dále nás Zdeněk Rydygr provedl muzeem Eduarda Helda s expozicí historie výroby masopustního a karnevalového zboží. Další zastávkou byla nedaleká obec Sloup v Čechách, kde nám správce hradu Sloup, pan Ivan Volman představil turistické zajímavosti obce a okolí. Exkurzi jsme zakončili v České Lípě, kde kromě prohlídky města pod vedením pracovnice Městského informačního centra Jany Šípové na nás čekal zajímavý program v Centru textilního tisku (CTT),“ popsala cestu koordinátorka.

Uvítání hostů s prezentací areálu CTT a hradu Lipý si připravila ředitelka organizace Jiřina Kučerová. Dále Zuzana Špatzová provedla návštěvníky objektem CTT a pod jejím odborným dohledem si někteří vyzkoušeli techniku potiskování textilu. O historii hradu a prohlídku unikátních sklepních prostorů se postaral Petr Nárovec.

 

Jako všechny předešlé projektové akce, tak i tyto nedávné prokázaly, že je přínosné předávat si informace o nabídkách, akcích a službách cestovního ruchu mezi subjekty z obou stran hranice.

„Spolupráce byla v minulosti nevyvážená, chybí propojení jednotlivých subjektů, koordinace činností a také dostatečné množství vícejazyčných materiálů. Projekt se tedy snaží odbourat tyto infrastrukturní překážky tím, že umožní subjektům v cestovním ruchu navázat nové kontakty pro další spolupráci,“ míní Jana Nastoupilová.

Do konce roku 2012 patří kromě listopadové infocesty k hlavním činnostem projektového týmu společné vypracování mapy přeshraničního regionu a webová prezentace.

 

Projekt uspěl v Operačním programu Cíl 3, je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a projektové aktivity jsou naplánované do poloviny roku 2014.

Více informací o projektu na webu Sdružení Českolipsko www.ceskolipsko.info.

V případě zájmu z řad subjektů cestovního ruchu kontaktujte koordinátora projektu na české straně, Mgr. Janu Nastoupilovou, nastoupilova.jana@ceskolipsko.info

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588