Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Semilsko, další z hospodářsky a sociálně ohrožených území, bude mít svou studii. Chystá se Ralsko

Jan Mikulička

odborný zaměstnanec

  • 13. 06. 2024 11:07
  • Rozvoj

Sdílet článek

Další studie vymezující problematická místa jednoho z hospodářsky a sociálně ohrožených území v kraji právě vzniká. Je jím oblast Semilska.

„V našem kraji máme celkem pět těchto specifických území, pro tři z nich je již studie zpracována, a to pro Frýdlantsko, Tanvaldsko a také Novoborsko,“ zmínil Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. „Aktuálně dokončujeme čtvrtou studii zaměřenou na správní obvod Obce s rozšířenou působností Semily, která se zrodila ve spolupráci se subjekty z území. Nabídne detailní pohled na Semilsko a přinese konkrétní návrhy na zlepšení situace v tomto regionu.“

Hospodářsky a sociálně ohrožená území jsou charakteristická například svou vyšší mírou nezaměstnanosti nebo nedostatečnou dostupností některých služeb. Jejich vymezení stanovuje Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021-2027. V Libereckém kraji se jedná kromě Semilska ještě o Frýdlantsko, Novoborsko, Tanvaldsko a také bývalý vojenský újezd Ralsko.

Na základě provedené analýzy a zapojení místních obyvatel studie definovala silné a slabé stránky Semilska.  Tím dobrým jsou nízká míra sociálního vyloučení a potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Slabé stránky zahrnují špatné dopravní napojení Semilska a uzavírání nebo nedostupnost služeb v menších obcích.

Zpracovaná studie Semilska bude následně zaslána na ministerstvo pro místní rozvoj, které ji zveřejní na svých stránkách územní dimenze. Veškeré informace o hospodářsky a sociálně ohrožených územích v Libereckém kraji se nalézají na stránkách Regionální stálé konference Libereckého kraje https://www.rsk-lk.cz/hsou.

„Nyní jsme začali s přípravou poslední, páté studie pro obce nacházející se na území bývalého vojenského prostoru Ralsko. Toto území částečně přesahuje naše hranice, a proto spolupracujeme i se Středočeským krajem,“ dodal Jiří Ulvr.

Nedílnou datovou základnou pro zpracování takovýchto studií je Informační systém projektových záměrů. Ten je od roku 2021 jedinou databází na území Libereckého kraje, která tyto záměry sdružuje. Prvotně je určen pro sběr záměrů obcí, kraje a jim zřizovaných organizací či orgánů státní správy. Vkládat záměry však může jakýkoliv ekonomický subjekt. Informační systém nabídne do budoucna více užitečných funkcí, například propojení s dotačními příležitostmi. Nalézá se na webu www.projektovezamery.cz.

EU MMR KRAJ NOVÝ

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky