Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Seminář na kraji přiblížil téma komunitní energetiky

02. 06. 2022

Komunitní energetika. Takové bylo téma semináře, který hostil ve čtvrtek 2. června Krajský úřad Libereckého kraje. Jednotlivé okruhy prezentovali Vladimír Sochor z ministerstva životního prostředí spolu se zástupcem Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Markem Hartychem. 

„Cílem semináře je předat obcím, zástupcům místních akčních skupin, mikroregionů a dobrovolných svazků obcí vhled do této problematiky a přiblížit jim možnosti dotační podpory, nové trendy, benefity a řadu dalších užitečných informací," uvedl Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Během dopoledních hodin hovořil Vladimír Sochor mimo jiné  o základní strategii ministerstva životního prostředí v oblasti komunitní anergetiky a její implementace do České republiky, o nových trendech v energetice, energetickém managementu v obcích, úspoře energií a o dotačních možnostech pro úspory energií a obnovitelné energetické zdroje v období 2021 až 2027.

V druhém bloku Marek Hartych promluvil o tom, že komunitní energetika představuje pro kraj velkou příležitost. Mluvil rovněž o směřování a činosti Národní sítě Místních akčních skupin v oblasti energetických komunit či o úspěšně realizovaných projektech.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324