Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Seminář napoví, jak vzdělávat o klimatické změně prostřednictvím místa, kde žijeme

18. 09. 2023

Jaké principy, přístupy a témata jsou klíčové pro smysluplné vzdělávání o klimatické změně? Jak žákům pomoci problému porozumět v souvislostech a zároveň je učit navrhovat jeho řešení? Odpovědi na obdobné otázky budou moci získat pedagogové 2. stupně základních škol a středních škol na semináři, který se uskuteční ve středu 4. října od 9 do 15 hodin ve Středisku ekologické výchovy Divizna v Liberci.  

„Jedná se o velmi aktuální téma, pro jehož pochopení je velmi důležité, jakým způsobem je žákům prezentováno. Do výuky je vhodné začlenit metody, které nejsou v našem školství v současnosti dostatečně využívány. Zároveň je důležité žáky a studenty nevyděsit, ale ukázat, že aktivním občanským přístupem může každý z nás pomoci řešit klimatickou problematiku. Každý může začít sám u sebe, ale důležitý je i zájem o dění ve svém okolí, obci, městě, kraji,“ uvedl Václav Židek, člen Rady Libereckého kraje zodpovědný za životní prostředí a zemědělství, jehož resort akci finančně podpořil.     

Seminář nabídne představení klíčových principů a témat pro klimatické vzdělávání. Jeho hlavní součástí bude sehrávka simulační hry o dopadech a možnostech řešení klimatické změny na úrovni českých obcí a debata, jak ji lze využít ve výuce. Poté se účastníci seznámí s možností jednoduché analýzy a mapováním klimatických dopadů a opatření v místě.

S využitím odborných postupů, přesto jednoduše  – s žáky přímo ve výuce – bude možné zjistit, jak klimatická změna dopadá na příslušnou obec. Každý si bude moci odpovědět na otázku, jaká opatření již v obci existují a jaká další by byla potřebná. Bude též možno vyzkoušet grafický nástroj Klima mapa, který propojuje místní témata a souvislosti ke zjištění klimatického stavu obce.

Lektorkou semináře bude Eliška Hájková ze střediska ekologické výchovy Sever Horní Maršov. Přihlásit se na semináře je možné na https://bit.ly/Prihlaska-sem-Divi.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324