Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Seminář pro žadatele o sportovní dotace přilákal více než sto zástupců sportovních organizací

29. 03. 2017

Podpora sportu je jednou z priorit Libereckého kraje. Proto kraj uspořádal v multimediálním sále svého sídla seminář pro potencionální žadatele o dotace ve sportovních dotačních programech vyhlášených Libereckým krajem v letošním roce.

V celkem pěti dotačních programech vyhlášených 1. března 2017 je připraveno k rozdělení celkem 23,4 milionů korun. Dva programy jsou zaměřeny na podporu pořádání sportovních akcí, tj. program 4.23 Sportovní akce s částkou 5 000 000 Kč a Významné sportovní akce 2017 s financemi ve výši 7 250 000 Kč. Další dva programy na podporu celoroční sportovní činnosti sportovních klubů, tj. program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2017 s alokací 14 600 000 Kč a Podpora malých sportovních organizací 2017 s limitem 1 000 000 Kč. Pátý program 4.22 Sport handicapovaných s alokací 500 000 Kč je určen k podpoře činnosti hendikepovaných sportovců.

„Lhůta pro podání žádosti začíná 3. dubna a končí 21. dubna 2017,“ uvádí důležité termíny náměstek Petr Tulpa. „Projekty bude hodnotit Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje a rozhodovat o poskytnutí dotací pak bude Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 27. června 2017,“ vysvětluje celý proces udělování žádostí náměstek Tulpa.

Veškeré informace k dotačním programům včetně prezentací z pondělního semináře naleznete na novém dotačním webu Libereckého kraje http://dotace.kraj-lbc.cz/telovychova-a-sport.

 

Mgr. Fulková Andrea
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549