Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Setkání místních akčních skupin

Setkání místních akčních skupin

[24643|2b405d17d4a87c627588320c61a662aa|5|public/vnejsi_vztahy/p2270085_c1262f4d4a.jpg]

28. 02. 2008
[id:6189|autor:Mgr. Matoušová Barbora|email:barbora.matousova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 327|mobil:|aktualizace:]

Místní akční skupiny (MAS) jsou novým typem neziskových organizací. Sdružují obce, podnikatele, neziskové organizace i občany, kteří společně usilují o rozvoj venkova a vytváření tzv. rozvojové strategie venkovských oblastí. O finanční podporu realizace této strategie je pak možné žádat prostřednictvím jednoho z evropských dotačních titulů - Programu rozvoje venkova.

„V Libereckém kraji existuje 11 MAS. Na území kraje je jen několik obcí, které nejsou členy žádné z nich. Je tedy zřejmé, že dobře fungující MAS mohou pro rozvoj kraje znamenat nezanedbatelný finanční přínos a významný příspěvek k udržitelnému rozvoji venkova,“ přiblížil význam MAS náměstek hejtmana zodpovědný za rozvoj venkova Radim Zika.

            „Aby mohly MAS dobře pracovat, musí mít dostatek kvalitních a aktuálních informací. Vzájemná výměna zkušeností je také nedocenitelná. Z těchto důvodů jsme se rozhodli připravit setkání místních akčních skupin našeho kraje. Především v době, kdy je financování jejich činnosti velmi problematické, je to důležité,“ doplnil Zika.   

Setkání se uskutečnilo ve středu 27. února v přívětivém prostředí Ozdravovny v Radostíně. 

V úvodu představil náměstek Zika novou publikaci, kterou jeho resort připravil – Katalog MAS Libereckého kraje. Všech 11 MAS je zde představeno v podobě základních informací, mapy území a přehledu dosavadních zkušeností.

Tato iniciativa je v České republice ojedinělá, žádný jiný kraj podobný přehled dosud nezpracoval. Publikace je určena především k propagaci MAS. Proto si většinu nákladu mohli účastníci přímo na místě rozebrat.

První část programu byla věnována aktuálním informacím o finančních zdrojích, které jsou pro MAS dostupné. Účastníci byli informováni o stavu administrace Osy IV Programu rozvoje venkova a o připravované Národní síti rozvoje venkova. Zazněla i důležitá informace, že v roce 2008 bude pravděpodobně vyhlášen program Leader ČR, který z prostředků rozpočtu ČR podpoří investiční projekty naplňující strategie MAS. Účastníci byli dále informováni o finančních možnostech prostřednictvím Regionálního operačního programu a o podmínkách podpory projektů přeshraniční spolupráce z programu Cíl 3. Pro MAS je důležité, že vedle podpory realizace rozvojových strategií z Programu rozvoje venkova mohou uvažovat i o jiných projektech, které mohou být financovány z těchto zdrojů.

„Rok 2007 i začátek roku 2008 jsou pro MAS velmi těžkým obdobím, protože jejich základní finanční zdroj, Program rozvoje venkova, dosud není pro financování strategií MAS otevřen. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nabídnout na překlenutí tohoto období podporu z prostředků Libereckého kraje. MAS potřebují zajistit alespoň základní provoz. Zkušenosti z jiných krajů ukazují, že regionální podpora umožnila MAS rozvoj a byla jedním z důvodů vyšší úspěšnosti při získávání dotací ze státních a evropských zdrojů,“ přiblížil Zika největší problém MAS dneška.

Další diskuse se týkala Národní sítě MAS a komunikace a spolupráce venkovských oblastí. Účastníci přivítali informace o dalších aktivitách kraje na podporu venkova, připravovaných prezentacích a akcích.

Setkání bylo vyhodnoceno jako přínosné. S ohlasem se setkal i návrh se sejít v podobné skupině znovu, v druhé polovině roku 2008.

 

Mgr. Matoušová Barbora
barbora.matousova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 327

Další zprávy

Aktuálně z Facebooku

Aktuálně z Twitteru

Youtube

SoundCloud

Nejbližší akce