Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Setkání Nestátních neziskových organizací zabývajících se romskou problematikou v Libereckém kraji

24. 11. 2003
[id:1207|autor:Holek Jozef|email:jozef.holek@kraj-lbc.info|telefon:485 226 558|mobil:|aktualizace:]

Romští aktivisté a zástupci neziskového sektoru zabývající se romskou problematikou se sešli dne  20.11.2003 v libereckém Romském komunitním centru, kde řešili současnou situaci a postavení NNO v rámci Libereckého kraje.

Po krátkém představení  jednotlivých sdružení k přítomným pohovořila členka Rady vlády pro záležitosti romské komunity Anna Cínová. Vyzdvihla přínos setkání tohoto druhu a krátce představila historii existence Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Přítomným vysvětlila složení a zastoupení v radě. Předala všem účastníkům kontakty na radu a přítomné  upozornila na webové stránky rady, kde najdou vypsané nebo ukončené programy například: Podpora sociální inkluze příslušníků romských komunit, Střední policejní škola pro národnostní menšiny, Doplňkový program podpory terénní sociální práce 2003, Podpora romských žáku středních škol 2003. Upozornila na termíny grantového kalendáře a na problémy s vyřazováním nekvalitních  projektů na ministerstvu kultury,  kde je členkou hodnotitelského týmu. Kriticky poukázala na neúčast romských NNO právě vyhlášených programů  Rady vlády pro záležitosti romské komunity a MPSV.

Krajský koordinátor pro národnostní menšiny  Ing. J.Holek  nabídl přítomným využití odborné pomoci při sepsání projektů ve spolupráci s Libereckým komunitním centrem. Poukázal  na důležitost správného psaní projektů zejména se vstupem ČR do EU. Dle zájmu romských NNO proběhne konkrétní proškolení k  Evropským strukturálním fondům ( ESF ) začátkem roku 2004. Dále vyzval přítomné NNO ke spolupráci s romskými poradci na  obcích s rozšířenou působností a nabídl přítomným kalendář možností účasti školení pro NNO a aktivisty romské občanské sféry. Požádal přítomné o spolupráci naKoncepci pro romskou integraci“ ( připomínkování ), která je v současné době ve fázi přepracování.

V diskusi všichni přítomní projevili ochotu spolupracovat na nabídnuté spolupráci a proškolení. Od o.s. Bachtale z Mimoně zazněla kritika na adresu krajského koordinátora, který by se měl starat více o romskou otázku, protože sociální propad Romů ve společnosti se stále více prohlubuje. Paní Horáčková navrhuje zřídit poradní orgán  při krajském úřadě, který by se zabýval jen romskou problematikou. 

 

Jozef Holek

Krajský koordinátor romských poradců

Holek Jozef
jozef.holek@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 558