Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Setkání škol a zaměstnavatelů na téma kvality odborného vzdělávání

03. 03. 2016

Diskuzi na téma kvalita odborného vzdělávání pořádá v rámci tradičních besed „Čaj o páté“ Okresní hospodářská komora Česká Lípa. Uskuteční se v úterý 15. března od 17:00 hodin v českolipské Villa Hrdlička. Protože je to tentokrát setkání škol a zaměstnavatelů, hostem bude i krajská radní pro školství Alena Losová.

Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců trápí zaměstnavatele a firmy v celém Libereckém kraji. Okresní hospodářská komora Česká Lípa proto nabízí prostor pro setkání u „kulatého stolu“, který bude příležitostí k výměně zkušeností škol a zaměstnavatelů v problematice kvality odborného vzdělávání, přípravy žáků, spolupráce se zaměstnavateli.  Účastníci setkání pohovoří o podpoře technického vzdělávání, Stipendijním programu Libereckého kraje, vývoji počtu žáků na středních školách v Libereckém kraji či daňových úlevách pro podnikatele.

V rámci diskuze budou své názory a zkušenosti prezentovat ředitelé středních škol zřizovaných Libereckým krajem, zástupci firem z Českolipska a Vladimír Ort, jednatel firmy KUSTOD s.r.o.

„Jsem velice ráda, že se tato beseda uskuteční, neboť nedostatek kvalifikovaných pracovníků v současné době trápí většinu firem, a to nejen v Libereckém kraji. Jde tak o jedinečnou příležitost pohovořit s řediteli škol a zaměstnavateli o tomto negativním trendu a prodiskutovat možné způsoby, jak přilákat žáky, aby se vzdělávali v technických oborech, které jsou na trhu práce žádány. Tímto bych ráda na diskuzi v České Lípě pozvala všechny, které téma vzdělávání a uplatnění absolventů škol na trhu práce zajímá,“ podotýká radní Alena Losová.

Na besedu jsou zváni nejen členové hospodářské komory, ale i zástupci firem a široká veřejnost. Vstupné je pro členy Okresní hospodářské komory Česká Lípa 200 Kč, pro nečleny 300 Kč. Potvrdit účast můžete na e-mailové adrese info@ohkceskalipa.cz, telefonním čísle 724 082 538, či na webových stránkách www.ohkceskalipa.cz.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624