Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Širší a bezpečnější. Zrekonstruovaná silnice v Oknech na Českolipsku už slouží řidičům

Bc. Žitná (Dědková) Markéta

tisková mluvčí kraje a krajského úřadu

 • 18. 08. 2017 16:06
 • Doprava
 • Rozvoj

Sdílet článek

Po moderní, bezpečné a širší silnici se nově jezdí u Oken na Českolipsku. Skončila kompletní rekonstrukce úseku krajské silnice II/273 mezi hranicí kraje a obcí Okna, která vede dál do Středočeského kraje. Jedná se o druhý stavebně ukončený projekt, na který Liberecký kraj využije finanční prostředky Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Z téměř 60 milionové investice má kraj obdržet dotaci ve výši 53 mil. Kč. Zrekonstruovaná silnice byla dnes slavnostně otevřena.

„Kompletně zrekonstruován je úsek krajské silnice v délce 4610 metrů. Jeho modernizace spočívala v rozšíření a zesílení konstrukce vozovky, použití bezpečnostních prvků a v obnově systému odvodnění.  Stávající silnice II. třídy, jejíž průměrná šířka byla před rekonstrukcí necelých 5 metrů, splňuje po modernizaci šířkové parametry minimálně pro kategorii S 6.5 s rozšířením ve směrových obloucích podle poloměru a návrhové rychlosti,“ popisuje Marek Pieter náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. Návrh modernizace byl proveden podle projektové dokumentace a vycházel z doporučení provedené diagnostiky vozovky. V trase se nachází 11 propustků, z toho 8 jich bylo kompletně rekonstruováno.  Na celém úseku byla nově nainstalována záchytná zařízení - v extravilánu svodidla, nebo zábradelní svodidla, v intravilánu ocelové trubkové zábradlí.  V celé trase bylo doplněno vodorovné dopravní značení, výjimkou je pouze úsek intravilánu ve Žďáru.

„Stavba za bezmála 60 mil. Kč bude financována z Integrovaného regionálního operačního programu, kam Liberecký kraj předložil projekt vloni na podzim,“ říká hejtman Martin Půta. „Tento projekt není v současné době ještě finančně ukončený. Naše práce spočívá především v přípravě a administraci projektu. Právě nyní, když je projekt stavebně dokončen, začíná další fáze. Tou je administrativní ukončení projektu a následné obdržení dotačních prostředků, které jsou v rámci programu propláceny ex-post,“ vysvětluje Radka Loučková Kotasová, radní pověřená řízením rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánovaní.

SOUHRNNÉ INFORMACE PROJEKTU:

Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002043

Hlavní cíl projektu:

Zkvalitnění silnice II/273 v úseku hranice Libereckého kraje - Okna o délce 4,610 km, prodloužení životnosti, zlepšení šířkových parametrů silnice a bezpečnosti silničního provozu pro všechny cílové skupiny a zvýšení regionální mobility v rámci regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Realizace projektu:

Projekt „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 • ŘÍDÍCÍ ORGÁN: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • INVESTOR: Liberecký kraj
 • ZHOTOVITEL: FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 • PROJEKTANT: Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o.                                       
 • TDI: 3L studio s.r.o.
 • Koordinátor BOZP: Bohumil Oliva
 • Termín výstavby: 3/2017 – 8/2017
 • Stavební náklady: 55 359 692,72 Kč s DPH

 

EU silniční projekt

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky