Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Školská tripartita řešila změny v přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014

08. 08. 2013

V polovině července se sešla na pozvání členky Rady Libereckého kraje Aleny Losové ke svému druhému jednání Rada hospodářského a sociálního dialogu pro oblast vzdělávání a zaměstnanost Libereckého kraje, tzv. Školská tripartita.

 

„Členy rady jsem informovala o dalším postupu ministerstva školství ve věci reformy financování regionálního školství. Předložen byl i materiál zhodnocující průběh přijímacího řízení na střední školy zřizované Libereckým krajem a návrh připravovaných postupů pro přijímací řízení pro školní rok 2013/2014. Bude pokračovat jednotné testování žáků, které bude rozšířeno o umělecké obory. V diskuzi rovněž zazněl požadavek na stanovení hranice úspěšnosti pro přijetí ke studiu u oboru Gymnázium. Dále byly projednávány otázky spolupráce mezi sklářskými školami a firmami, především v oblasti přípravy absolventů a odborné praxe ve sklářských firmách. Na závěr jsme se věnovali připravované koncepci narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji,“ popsala náplň druhého jednání tripartity radní Alena Losová.

 

Školská tripartita je poradní orgán zřízený při resortu školství, mládeže a zaměstnanosti Libereckého kraje. Projednává vybrané problémy, které jsou předmětem společného zájmu partnerských subjektů oslovených ke spolupráci - CZESHA-Unie českých asociací ČR, Asociace základních škol, Úřad práce Liberec, Svaz obcí Libereckého kraje, Krajská hospodářská komora ČR, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství a odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624