Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Školy dostaly nádoby na třídění odpadu

20. 01. 2009
[id:7390|autor:Ing. Rychtaříková Lenka|email:lenka.rychtarikova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 612|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj přijal nabídku od Ministerstva životního prostředí ČR podílet se na projektu „Sběrné nádoby do veřejných institucí a zejména do školských zařízení“, který byl zaměřen na podporu třídění odpadů ve školách a veřejných institucích. Z Operačního programu Infrastruktura bylo pořízeno pro Liberecký kraj cca 1400 nádob na třídění odpadů.

Cílem projektu bylo pomoci školám a veřejným institucím s podporou třídění odpadu tím, že obdrží sady sběrných nádob, informační postery a brožury zcela zdarma. K dispozici byl v projektu pestrý výběr ze 4 druhů základních sad, které obsahovaly vždy nádobu na papír, plast a sklo. Ke každé základní sadě byla možnost objednat si tzv. variabilní sadu, která obsahovala nádoby na nápojové kartony a nádoby, které se umísťují do exteriérů, např.kompostéry a podobně.

Ministerstvo životního prostředí ČR zajistilo výrobu sběrných nádob a informačních materiálů, distribuci a umístění všech nádob zajistil Liberecký kraj.

Na realizaci projektu se za Liberecký kraj úzce podílel odbor životního prostředí a zemědělství a odbor školství. Spoluprací těchto dvou odborů se podařilo umístit účelně nádoby ke konečným uživatelům ve velmi krátkém čase a jako prvnímu kraji v České republice.

V září odbor životního prostředí a zemědělství vytvořil webové stránky www.separace.eu , jako platformu pro hromadnou komunikaci se subjekty, na kterých byly umístěny veškeré potřebné informace - obrázky sad sběrných nádob spolu s jejich technickým popisem, podmínkami pro vstup do projektu a možností registrace, což velmi usnadnilo administraci celého projektu a umožnilo jeho úspěšnou realizaci. Odbor školství cíleně oslovil všechna školská zařízení v Libereckém kraji o možnosti zapojení do projektu, díky tomu se přihlásilo celkem 63 škol z celého Libereckého kraje.

Školská zařízení, která neměla ještě zkušenost s tříděním odpadu, byla informována o správném způsobu a smyslu třídění a na základě konzultace jim byly nabídnuty vhodné sběrné nádoby, které odpovídaly jejich potřebám a prostředí.

Distribuce do škol začala 20. listopadu a skončila 11. prosince, kdy byly předány nádoby za přítomnosti žáků, učitelů, ředitelky školy a zástupců Libereckého kraje do poslední školy – Základní školy v Jablonci nad Nisou, Rýnovicích.

Sběrné nádoby byly také umístěny do veřejných institucí jako například Krajské vědecké knihovny v Liberci, Nemocnice v Jablonci nad Nisou, ZOO v Liberci, Věznice ve Stráži pod Ralskem, DPS v Desné, Tipsport Arény v Liberci nebo do budovy Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Projekt měl v Libereckém kraji velký úspěch, realizace probíhala podle požadavků MŽP ČR a dohody s Libereckým krajem a setkala se s velkým zájmem konečných uživatelů – škol a veřejných institucí. Na hladkém průběhu se především odrazila vysoká úroveň třídění, kdy Liberecký kraj je na 2. místě v České republice, dále dlouhodobá osvěta v této problematice, zkušenosti a především spolupráce na realizaci, která umožnila v rekordním čase dodat školám nádoby tzv. „pod stromeček“.


Seznam škol zapojených do projektu

Ing. Rychtaříková Lenka
lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 612