Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Skončete s uhlím o pět let dříve, vyzývají vládu krajští radní

18. 02. 2021

2033. Právě v tomto roce by mělo dojít v České republice k ukončení spalování uhlí pro výrobu elektřiny a pro spalování v teplárnách. Vládu ČR k tomu vyzvala Rada Libereckého kraje a přidala se tak k dalším krajům v zemi. Uhelná komise navrhuje vládě ke schválení rok 2038.

„V tuto chvíli je více než jisté, že okolo roku 2030 bude cena elektřiny vyrobené spalováním uhlí natolik vysoká, že energie z uhlí nebude na trhu konkurenceschopná. Může tak dojít k náhlému ukončení činnosti příslušných společností, což povede k riziku nezaměstnanosti a vyšší ceny elektrické energie pro občany i firmy,“ uvedl Václav Židek, krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Pokud by se již nyní začalo pracovat  na využití bezemisních a nízkoemisních zdrojů, o pět let dřívější přijetí termínu konce uhlí by dodávky elektrické energie neohrozilo. „K dispozici jsou však i modely, které ukazují, že zvládnutelný je odchod od uhlí už v roce 2033. V každém případě je řešením rozvoj obnovitelných zdrojů energie, posílení výroby energie ze zemního plynu a její akumulace,“ doplnil Židek.

Lokální vytápění, při němž se využívá uhlí, znečišťuje ovzduší, produkuje 98 % rakovinotvorných látek a je jedním z hlavních zdrojů prachu. Uhelné elektrárny a teplárny jsou pak mimo jiné zdroji látek, z nichž vzniká přízemní ozon, rtuť a oxid uhličitý.

„Průzkumy, které se zabývaly vztahem stavu znečištění ovzduší a nemoci covid-19 ukazují, že regiony, ve kterých je ovzduší silněji znečištěno, mají horší výsledky v nákaze nemocí, ale také zejména v jejím průběhu. Dýchací ústrojí osob, které jsou vystaveny špatné kvalitě vzduchu, jsou i náchylnější k vážnějším následkům nemoci covid-19,“ prohlásil Židek.

K dlouhodobé ochraně klimatu se zavázaly země celého světa přijetím Pařížské dohody. Z regionálních scénářů pro její splnění vyplývá, že země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), k nimž se řadí i Česká republika, by měly s uhlím skončit do roku 2031. „Už rok 2033 tedy představuje z hlediska klimatu krajní přístup, a upřednostňování roku 2038 je projevem nezodpovědnosti. Bylo by to dokonce o rok déle, než kdy by s uhlím měly skončit i země rozvojové,“ upozornil Židek.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324