Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy sídla Libereckého kraje

Slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy sídla Libereckého kraje

[6300|87815192212a494b1aa4cc852ced067a|5|public/tiskove/slavnostni_otevreni080205_1e01c04abe.jpg]

08. 02. 2005
[id:2552|autor:Beránková Alena Ing.|email:alena.berankova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 383|mobil:|aktualizace:]

Dnes 8. 2. 2005 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy sídla Libereckého kraje. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci Libereckého kraje v čele s hejtmanem Petrem Skokanem, vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu a nechyběli ani zástupci z řad zhotovitelů a médií. „Cílem přestavby byla centralizace všech pracovníků Krajského úřadu Libereckého kraje do výškové budovy, případně přístavby k této budově, čímž by se mělo docílit úspory nákladů na celkový provoz. Někteří pracovníci totiž doposud sídlí v bývalé budově Okresního úřadu Liberec a celý odbor školství se nachází na Masarykově třídě. Tímto se také snažíme  zjednodušit cestu občana k úřadu,“  řekl Petr Skokan. Vlastní stavba byla zahájena předáním staveniště dne 1. 2. 2003 a kompletní rekonstrukce byla dokončena v rekordně krátkém termínu, a to za 13 měsíců. V nově zrekonstruované budově bude možnost využívat nový archiv, včetně archivu matričního, byla vytvořena i místnost pro odpadové hospodářství, myčka v prostoru garáží, dále pak došlo k doplnění stávajícího zasedacího sálu zastupitelstva a rady kraje novou technikou, kamerového systému a slaboproudů v novém kongresovém sále, a to vše z uspořených finančních prostředků, které vznikly na základě změn oproti původnímu projektu. Některé úpravy budou dokončeny až v dubnu 2005 např. nové řešení úředních desek, umístění znaku Libereckého kraje na nejvyšší bod výškového objektu, zateplení 3. a 4. patra výškové budovy a vyřešení místnosti pro úschovu kol. V 1. patře na úrovni vstupní haly je situována nová podatelna a další kanceláře pro odbor informatiky, počítačová učebna, call centrum a skladové prostory. Ve 2. patře pak bude umístěn odbor právní a legislativní a odbor správní, včetně velké zasedací místnosti s možností rozdělení na dva sály. Rekonstruovaný objekt je v každém patře propojen s výškovou budovou  a ve 3. patře je možné využít i propojení venkovní terasou. „Veřejnost bude mít možnost navštívit nejenom tyto prostory v rámci dne otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 12. 3. 2005 od 10:00 do 13:00 hodin,“ dodal Skokan.
Beránková Alena Ing.
alena.berankova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 383