Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Slavnostní zahájení realizace projektu „Vytvoření přeshraničního propojení mezi obcemi Černousy a Zgorzelec“

Slavnostní zahájení realizace projektu „Vytvoření přeshraničního propojení mezi obcemi Černousy a Zgorzelec“

[33220|c20cb6cd94bab2eb206c67b39910ec52|5|public/tiskove/sepp_6a520c5aab.jpg]

13. 07. 2009
[id:8422|autor:Šírová Květa|email:kveta.sirova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 324|mobil:|aktualizace:]

Vytvoření nového silničního propojení zlepší komunikační dostupnost mezi polskými a českými příhraničními regiony, zkrátí čas průjezdu z 30 minut na 5 minut, zkrátí délku trasy z více než 18 km na 4 km, zvýší bezpečnost dopravy a oživí turistický pohyb v pohraničí v rámci pěší a cyklo turistiky. Díky realizaci tohoto projektu se vytvoří také alternativní silniční propojení pro značně zatíženou silnici Frýdlant - Zgorzelec.

Celkem v rámci projektu postavených a zmodernizovaných bude 6560 m silnicí, v tom jsou silnice v úseku Spytkow - česká hranice 1752 m, polsko-česká hranice - Černousy 2128 m  a Černousy křižovatka ze státní silnici s.I/13 - 2680 m.

Celkové náklady projektu: 1.023.673 EUR (z toho 584 470 EUR z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika, 34 380 EUR státní rozpočet ČR a 68 762 EUR rozpočet Libereckého kraje). Nové silniční propojení mezi obcí Černousy a obcí Zgorzelec by mělo být vybudováno do června 2010.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324