Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Služby sociální prevence v Libereckém kraji mohou usilovat o finanční prostředky z ESF

Služby sociální prevence v Libereckém kraji mohou usilovat o finanční prostředky z ESF

[32549|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/akce_petr_819f5f4989.jpg]

10. 06. 2009
[id:8242|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V květnu letošního roku byla zahájena realizace individuálního projektu LK - IP1, jehož prostřednictvím budou poskytovatelé sociálních služeb – odborné organizace v Libereckém kraji zajišťovat služby, zaměřené na sociální prevenci pro skupiny občanů, kteří jsou různými způsoby sociálně vyloučeni ze společnosti nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi.

Projekt přispívá významnou měrou k realizaci celokrajského systému sociálních služeb především v oblasti prevence. (Není určen na investice typu stavební práce, dodávky dopravních prostředků apod.)

Projekt přiblíží služby sociální prevence do lokalit, v nichž v současné době poskytovány z různých důvodů nejsou a nabídka se tak rozšíří i pro další občany, kteří služby tohoto druhu potřebují.

Projekt je zaměřen na pečlivý výběr kvalifikovaných poskytovatelů služeb – odborných organizací, zabývajících se touto činností a také na důslednou kontrolu služeb po celou dobu realizace s tím, že přispěje k  rozvoji jejich kvality do budoucna.

Realizace je rozložena na dobu od května 2009 do listopadu 2012. Objem finančních prostředků byl schválen ve výši 225 mil. Kč.  Z toho 191 mil. z rozpočtu EU,  34 mil. Kč ze státního rozpočtu ČR.

Výčet služeb, ve kterých projekt zajišťuje své činnosti :

 1. Azylové domy
 2. Domy na půl cesty
 3. Podpora samostatného bydlení
 4. Intervenční centra
 5. Nízkoprahová denní centra pro dospělé, děti a mládež
 6. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 7. Raná péče – zaměřená na pečující osoby
 8. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 9. Sociálně terapeutické dílny
 10. Sociální rehabilitace
 11. Terénní programy

Od května je ustaven projektový tým odpovědný za realizaci projektu:

Miroslav Kroutil – projektový manažer

Iva Dromníková – finanční manažerka

Kateřina Altšmídová – asistentka

28. 5. 2009 byla uspořádána vstupní konference, které se zúčastnili především zástupci odborných organizací – poskytovatelů sociálních služeb. Byli informováni o harmonogramu, cílech a pravidlech Evropského sociálního fondu (ESF), podle kterých jsou vypisována výběrových řízení na poskytované služby.

V současnosti jsou již zveřejňovány zadávací dokumentace na první výběrová řízení.

Harmonogram je nastaven tak, aby zadávací dokumentace mohla být zveřejněna do prázdnin, během nichž se budou moci zájemci přihlašovat. Od září 2009 budou s vítězi uzavírány smlouvy o dodávkách služeb.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302