Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Sněm SOLK opět jednal na kraji například o metodice čerpání prostředků z Fondu solidarity EU

27. 01. 2012

Sdružení obcí Libereckého kaje se včera opět sešlo v sídle Libereckého kraje za účasti náměstků hejtmana LK Víta Příkaského a Radka Cikla a radního Jaroslava Podzimka (všichni ČSSD). V rámci zasedání byla starostům obcí například přestavena metodika čerpání finančních prostředků z fondu solidarity EU. Starostové obcí byli dále informováni o vyhlášení Grantových fondů LK apod.  

Jedním z hlavních témat sněmu bylo čerpání finančních prostředků z fondu solidarity EU. Náměstek hejtmana LK Vít Příkaský informoval starosty povodněmi postižených obcí o možnosti čerpání financí, a to prostřednictví výzev, které budou vyhlášeny ve třech kolech. Dále sdělil pravděpodobný termín vyhlášení výzvy Grantového programu LK G-17 Programu obnovy venkova a to na 26. 3. – 27. 4. 2012. Třetím příspěvkem byla pozvánka na seminář pro žadatele Globálních grantů, operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, který se bude konat 6. 2. v konferenčním sále KÚ LK. Následně 8. 2. se vyhlásí zřejmě poslední výzva z tohoto programu.

Dalším tématem bylo vyhlášení Grantových programů LK G – 6 (Program podpory ekologické výchovy a osvěty), G – 7 (Program podpory ochrany přírody a krajiny) a G – 8 (program podpory péče o zvířata v nouzi) na rok 2012. O těch informoval radní Jaroslav Podzimek a zároveň upozornil na Program vodohospodářských akcí. Dále informoval o vydání publikace „50 let zemědělství na Liberecku“, jejíž křest proběhl ve středu 25.1.2012 v sídle kraje a pozval přítomné na 14. ples zemědělců a potravinářů, který se koná 17.2.2012 v KD v Liberci. Také upozornil na nový „Kalendář vzdělávacích akcí“, který v těchto dnech vychází. Jeho obsahem je průřez jak zemědělských, tak ekologických akcí, které se v roce 2012 konají v Libereckém kraji.

Náměstek hejtmana LK pro školství, mládež, tělovýchovu a sport Radek Cikl představil priority Libereckého kraje v oblasti vzdělávání pro rok 2012, jimiž jsou:

Ø      zvyšování kvality vzdělávání

Ø      efektivita vynakládaných zdrojů.

Informoval o výsledcích studentů LK ve společné části státních maturit v roce 2011 s tím, že pro zlepšení úrovně bude třeba najít platformu spolupráce mezi krajem a základními školami zřizovanými městy a obcemi. Dalším tématem byla informace o snaze LK zlepšit úroveň objektů a vybavení krajských vzdělávacích zařízení, zejména středních škol. Náměstek rovněž informoval o přípravě koncepce speciálního školství v kraji, na níž odborníci pracují a k níž se budou moct vyjádřit i obce, které zřizují např. praktické či speciální školy. Velkým a společným tématem kraje, měst a obcí bude oponentura k představenému návrhu MŠMT na reformu financování regionálního školství. Posledním a nejobsáhlejším tématem byla novela školského zákona a z ní vyplývajícího vyhlašování konkurzů na ředitele škol, kteří k 1. 1. 2012 byli ve funkci déle než 6 let. Náměstek Cikl seznámil členy sněmu s názorem LK na tuto problematiku a doporučil pro možné zjednodušení organizace konkurzů spolupráci obcí v rámci jednotlivých obcí s rozšířenou působností, což pomůže zejména účasti zástupců ČŠI a KÚLK v konkurzních komisích.

Dále byl na sněmu představen projekt odpadového hospodářství a bioodpadu ve spolupráci Libereckého kraje s okresem Görlitz a vystoupilo několik členů z partnerských organizací.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624