Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Socha Panny Marie Immaculaty v Jablonném se dočkala restaurování i díky penězům z kraje

30. 06. 2020

Kompletní zrestaurování sochy Panny Marie Immaculaty v Jablonném v Podještědí podpořil z dotačního fondu 7.2 Záchrana a obnova památek Liberecký kraj. Na obnovu této plastiky putovalo z fondu 81 541 korun. Pískovcová socha stojí nedaleko domu čp. 239 po pravé straně Lidické ulice směrem z centra Jablonného v Podještědí do Mimoně.

„Jedná se o drobnější památku, ale právě takové drobnější plastiky v krajině, obcích a městech odkazují na historii těchto míst, jsou dokladem doby a také významnými dominantami veřejného prostoru,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Socha pochází zřejmě z druhé čtvrtiny 18. století a představuje velmi kvalitní doklad vrcholně až pozdně barokního sochařského díla mimořádné kvality odkazující k následníkům a pokračovatelům díla M. B. Brauna.

Na čelní stěně střední části podstavce je reliéf sv. Josefa s Ježíškem na klíně. Sedící Pěstoun Páně je zachycen v obvyklém odění dlouhého spodního roucha a v podobě zralého muže s vousem a delšími vlasy. Svou hlavou se láskyplně sklání k malému Ježíškovi. Sv. Josef ve své levici drží u těla svůj obvyklý atribut veliké rozkvetlé lilie. Nástavec pak obsahuje nápisy IESUS // MA(R)IA // IOSEPH.

Vysoká a štíhlá vrcholová figura Panny Marie stojí na půlměsíci a zároveň na těle a hlavě draka, symbolizujícího hřích. Její hladká, mladistvá usměvavá tvář, lemovaná dlouhými vlnitými vlasy spadajícími na záda, směřuje vzhůru k nebesům.

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324