Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Sociální odbor hodnotí kampaň MÍT DOMOV A RODINU za rok 2017

11. 05. 2018

Od roku 2015 probíhá v Libereckém kraji kampaň, která se zabývá vyhledáváním pěstounů, s názvem „MÍT DOMOV A RODINU -  Samozřejmost nebo vzácnost?“. Na kampani se podílí kromě Krajského úřadu Libereckého kraje také 8 organizací, které mají pověření k vyhledávání náhradních rodičů: Centrum pro rodinu Náruč, z. ú.; Centrum Protěž, o.p.s.; Farní charita Česká Lípa; Mateřské a dětské centrum Maják z. s. Tanvald; Městský úřad Železný Brod; Most ke vzdělání – Bridge to education, z. s., Rodina v centru, z. ú., Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina, o. p. s.

Počet zrealizovaných akcí v rámci kampaně: 28

Akce byly většinou informačního charakteru (besedy, informační články), 35 % akcí bylo určeno široké veřejnosti, konaly se také 2 dny otevřených dveří. Celkově bylo na kampaň v loňském roce vynaloženo téměř 220 000,- Kč. Kraj se podílel částkou 95 135,- Kč (43 % z celkových nákladů), organizace 124 800,- (57 % z celkových nákladů). Kampaní bylo osloveno přibližně 13 000 lidí, jedna třetina z nich se akcí přímo účastnila, zbytek byl osloven propagačními materiály, články v tisku apod.

Z celkového počtu akcí bylo realizováno v Týdnu náhradního rodičovství (TNR): 10

Náklady za kraj na TNR : cca 25 000,-

Náklady za organizace na TNR: 90 600,-

Tyto akce byly především určeny široké veřejnosti a měly osvětový charakter. Farní charita Česká Lípa zorganizovala celodenní akci, v rámci které kraj uspořádal tiskovou konferenci. Kraj dále zajistil mediální tvář celého týdne, vydal 5 tiskových zpráv a tři rozhovory a zajistil jeho propagaci.

„Za rok 2017 bylo na krajském úřadě přijato 50 žádostí od lidí, kteří se chtějí stát náhradními rodiči – ať už osvojiteli, dlouhodobými pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu.  Průměrné náklady na získání jednoho žadatele z pohledu kampaně jsou 4 400 korun,“ upřesnil náměstek hejtmana LK pro sociální oblast Pavel Svoboda. Ačkoliv není možné zjistit, kde se vzal první impulz, který zájemce motivoval k podání žádosti, je tento ukazatel cenným výchozím bodem, podle něhož budeme moci určit, jak se zlepšuje efektivita kampaně v průběhu následujících let,“ dodal.

Příloha: Vyhodnocení kampaně 2017

Název akce

Typ akce

Organizace

Náklady

Počet účastníků/oslovených osob

Článek

Osvětová/publikační činnost

MDC Maják

500,-

1 000

Den otevřených dveří

Široká veřejnost

MDC Maják

2 000,-

3 500/6

Cesta lesem pohádek

Široká veřejnost

MDC Maják

500,-

1000

TNR

Široká veřejnost

MDC Maják

5 000,-

15

Článek

Osvětová/publikační činnost

MDC Maják

500,-

1 500

Sociální sítě

světová/publikační činnost

MDC Maják

5 000,-

5 000

TNR

Informační setkání/beseda

MěÚ Železný Brod

2 200,-

8

Beseda pro veřejnost

Informační setkání/beseda

Rodina v centru

0

0

Beseda Exva

Informační setkání/beseda

Rodina v centru

300,-

6

Zahradní slavnost

Široká veřejnost

Rodina v centru

0

400

Maškarní

Široká veřejnost

Rodina v centru

0

250

TNR

Široká veřejnost

Amina

12 800,-

29

Greenfest

Široká veřejnost

Amina

2 900,-

290

Výtvarná dílna

Široká veřejnost

Amina

5 000,-

330

TNR

Široká veřejnost

FCHČL

56 000,-

300

Letáková akce

Osvětová/publikační činnost

FCHČL

 

 

Informační setkání

Informační setkání/beseda

CPR Náruč

1 500

5

Informační setkání

Informační setkání/beseda

CPR Náruč

1 500

6

Den otevřených dveří

Široká veřejnost

CPR Náruč

1 000

12

I děti se dají pěstovat

Široká veřejnost

CPR Náruč

5500

300

Informační setkání

Informační setkání/beseda

CPR Náruč

1 000

3

Informační setkání

Informační setkání/beseda

CPR Náruč

1 000

2

TNR

Informační setkání/beseda

Centrum Protěž

0

10

Beseda pro studenty

Informační setkání/beseda

Centrum Protěž

0

60

Celoroční rozdávání propagů

Osvětová/publikační činnost

Centrum Protěž

0

250

TNR

Informační setkání/beseda

Centrum DAR

0

13

TNR

Široká veřejnost

Centrum DAR

0

8

Den pro rodinu Trutnov

Široká veřejnost

Centrum DAR

0

400

Den dětí Turnov

 

Centrum DAR

0

1500

Blátivé odpoledne (Jilemnice)

 

Centrum DAR

0

100

 

 

 

124800,-

13 085

 

 

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302