Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Sociálním službám chybí 55 milionů. Kraj žádá ministerstvo o dorovnání

20. 03. 2019

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta žádá dopisem ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou o dorovnání schodku ve výši 55 milionů korun ve financování sociálních služeb, který vznikl po neplánovaném navýšení mezd od 1. ledna 2019. Když Liberecký kraj podával vloni žádost o státní příspěvek na sociální služby na rok 2019, nepočítal s takovým růstem nákladů. Přesto získal kraj na sociální služby jen 88 % z původně požadované sumy 712.189.900 korun.

Vedení Libereckého kraje předpokládalo, že dojde oproti roku 2018 k cca 5 % nárůstu platových tarifů a cca 2 % navýšení energií. Novela Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ovšem zvýšila mzdy o 7 % u pracovníků v sociálních službách a zdravotnických pracovníků. Rovněž vzrostl příplatek za „směnnost“ – nově 500 a 750 korun, a navíc byl určený zvláštní příplatek za „ztěžující vlivy pracovních podmínek“ ve výši 1.880 korun, a to od 18. prosince 2018.

Ceny energií se mají podle analytiků letos zvýšit o 15 % až 18 %, ceny tepla o 5 % a vody až o 10 %. Odhad inflace v roce 2019 činí minimálně 3 %, což poznamená i ostatní náklady. To vše má dopad především na pobytová zařízení sociální péče, jejichž hlavními zřizovateli jsou územně samosprávné celky.

„Promítnutím novely nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách je deficit finančních prostředků ještě daleko vyšší. Na jeho narovnání se budou muset spolupodílet všichni zadavatelé sociálních služeb. Situace ohrožuje poskytování sociálních služeb občanům Libereckého kraje. Proto žádám dopisem Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, aby situaci co nejdříve řešilo a vyjádřilo se k možnému dofinancování,“ vysvětlil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Bez toho nemůžeme vyhlásit druhé kolo dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro tento rok,“ dodal.

Reálný výpadek z původních žádostí o dotace u poskytovatelů sociálních služeb zřizovaných územně samosprávnými celky je 37,8 milionu korun. Z toho příspěvkovým organizacím sociálního resortu Libereckého kraje chybí 26 milionů korun. U ostatních právních forem činí finanční výpadek cca 17,2 milionu.

„Nařízení vlády o růstu platových tarifů od 1. 1. 2019, o kterém předem nevědělo ani ministerstvo, ohrožuje samotnou existenci sociálních služeb. Liberecký kraj přitom nemůže vyrovnat schodek 55 milionů ze svého, v rozpočtu na to nemá dost prostředků. Pokud bychom požadované peníze od ministerstva nedostali, museli bychom se vzdát některých plánovaných investic v našich zařízeních, oprav budov a drobných staveb. Jinou cestu k zachování všech potřebných služeb v našich zařízeních nevidím,“ podotkl náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307