Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Sociálním službám rozdělí kraj 50 milionů korun

22. 11. 2023

Padesát milionů korun ze svého rozpočtu uvolnil Liberecký kraj na pomoc sociálním službám. Tyto peníze zajistí chod organizací v prvních několika měsících následujícího kalendářního roku do doby, než jim přijde dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Poskytnutí financí bude ještě schvalovat krajské zastupitelstvo letos v listopadu. Peníze vyplatí kraj sociálním službám v lednu příštího roku.

Finance obdrží služby s výjimkou příspěvkových organizací, za nimiž nestojí žádný zřizovatel. „Jsem rád, že jsme se postupem času dopracovali k tomuto systému, díky němuž nemusí být poskytovatelé služeb v nejistotě a budou mít peníze na provoz počátkem roku, a to do té doby, než získají dotaci od státu. To bývá zpravidla třeba až v březnu nebo dubnu,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Kraj si je vědom toho, že organizace působící v sociální sféře se potýkají s dlouhodobým podfinancováním. Těchto padesát milionů korun představuje pomocnou ruku, kterou jim kraj podává. Těší mě, že se částka poskytovaná těmto organizacím neustále zvyšuje – od pěti a deseti milionů, přes třicet až k padesáti milionům korun. V dalších letech bychom rádi usilovali o její další navýšení, neboť se rozšiřuje i počet poskytovaných služeb,“ doplnil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Z padesátimilionového příspěvku bude použito 56 % na služby sociální prevence, 40 % na služby sociální péče a 4 % na služby odborného sociálního poradenství. Současně bude maximálně 25 % z celkového objemu určených na dotační řízení použito na bonifikační kritérium.

Žádost o finanční podporu z rozpočtu Libereckého kraje bylo možné podávat v termínu od 7. srpna do 18. srpna tohoto roku. „Žádosti mohly organizace zasílat pouze v elektronické podobě prostřednictvím systému Veřejná finanční podpora. Hodnotily se ve dvou fázích – nejdříve se zkontrolovaly formální náležitostí žádostí a poté následovalo věcné hodnocení a bonifikace u vybraných služeb,“ popsal proces náměstek Petr Tulpa.

Statistické údaje předložených žádostí:

Celkový počet žádostí

130

Kontrola administrativního souladu – vyřazené žádosti

0

Žádosti k dalšímu hodnocení (počet žádostí)

130

Celkem alokovaných finančních prostředků dotačního řízení

50.000.000 korun

Celkem navrženo k rozdělení

50.000.000 korun

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419