Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Sociálním službám v kraji posílá stát přes 368 milionů, na pokrytí všech potřeb to stále nestačí

11. 01. 2017

Více než 368 milionů korun poputuje tento rok ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji. Přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a její rozdělení schválili na svém 1. letošním zasedání krajští radní. Poskytovatelům sociálních služeb pošle stát na rok 2017 stejnou sumu jako vloni. Je to ovšem o zhruba 84 milionů méně, než by všechny organizace potřebovaly.

Pro letošní rok požádalo o dotaci 108 poskytovatelů na celkem 218 služeb. Částka, o kterou poskytovatelé žádali, činila přes 465 milionů korun. Z počtu 218 služeb bylo podáno 131 žádostí na služby sociální péče, 69 žádostí na služby sociální prevence a 18 žádostí na odborné sociální poradenství.

„I když je na první pohled suma 368 milionů vysoká, nepokryje celý požadavek Libereckého kraje. Ten představoval po zhodnocení všech žádostí o finanční podporu částku 452 milionů korun,“ potvrdil náměstek hejtmana pro sociální resort Pavel Svoboda. „Jsme rádi, že na rozdíl od minulých let dostanou organizace první splátku dotace o něco dříve. K tomu, aby vůbec přežily období začátku roku, než jim peníze přijdou, jim Liberecký kraj už dva roky pomáhá zvláštní dotací. Už na konci loňského roku jsme 52 poskytovatelům, kteří o finanční pomoc Liberecký kraj požádali, poslali dohromady 5 milionů korun,“ dodal.

Jak doplnil náměstek Svoboda, před několika lety bývalo dokonce běžné, že si organizace musely brát na začátku roku úvěr, aby zajistily svůj provoz. Nyní získávají podporu od kraje v rámci předfinancování sociálních služeb. I tak žijí každý rok v nejistotě, kolik prostředků jim ze státního rozpočtu na další rok přijde. Rozdíl mezi přidělenou dotací a svými potřebami vyrovnávají poskytovatelé příspěvky od obcí, sponzorů nebo úřadů práce.

První splátka státní dotace ve výši 60% z celkové sumy by měla přijít na účty organizací nejpozději do poloviny března. Schválení přijetí finanční podpory a jejího rozdělení jednotlivým poskytovatelům bude mít na svém programu ještě Zastupitelstvo Libereckého kraje, které zasedá 31. ledna.

Přehled poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu pro podporu registrovaných sociálních služeb v Libereckém kraji v letech 2010 – 2017

 

Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - kapitola 313 MPSV (finanční podpora v letech 2010 - 2017) v Kč

Podpořený rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Alokace

celkem pro kraj

271 184 000

243 047 000

246 268 000

268 121 000

315 407 200

346 104 000

368 341 000

368 460 000

 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624