Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Soutěž O nejlepší program vzdělávání dospělých zná své vítěze

24. 11. 2008
[id:7190|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V rámci kampaně Týdny vzdělávání v Libereckém kraji byl vyhlášen již druhý ročník soutěže O nejlepší program vzdělávání dospělých. V září tohoto roku jej vyhlásila Rada pro rozvoj lidských zdrojů Libereckého kraje.

„Naším cílem je propagovat kvalitní vzdělávací programy určené pro dospělé, které úspěšně realizují vzdělávací organizace na území našeho kraje a zejména poukázat na dobré příklady v této oblast,i“ uvedla Kateřina Sadílková, předsedkyně rady a ředitelka Úřadu práce v Liberci. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v rámci konference Kvalita v dalším vzdělávání, která se konala 14. listopadu 2008 u příležitosti Světového dne kvality. Ta byla i závěrečnou konferencí kampaně Týdny vzdělávání dospělých v Libereckém kraji.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem šestnáct vzdělávacích programů, které probíhaly či proběhly v průběhu uplynulých dvanácti měsíců. Z nich porota složená ze zástupců Rady pro rozvoj lidských zdrojů Libereckého kraje ocenila 5 programů diplomem, květinou a finanční částkou 5.000 Kč.

Vzdělávací program s názvem „Profesní vzdělávání pro zavádění, správu a aktualizaci územně analytických podkladů“ předložila do soutěže Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. Oceněn byl s ohledem na rozsah a šíři použitých metod a pro potřebnost vyvolanou novým stavebním zákonem. Díky projektu, který byl podpořen z grantového schématu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, byli na každém úřadu územního plánování v Libereckém kraji připraveni pracovníci pro územní plánování.

Dalším oceněným vzdělávacím programem se stal program pro učitele zaměřený na sexuální problematiku náctiletých s názvem SEMISEX. Nositelem programu byla Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Liberci. V jeho rámci si celkem 552 účastníků rozšířilo a upevnilo vědomosti a dovednosti zaměřené na sexuální výchovu v souladu s aktuálními poznatky.

Dvanáct vzdělávacích modulů zaměřených na získání vědomostí a praktických dovedností v oblasti péče o krajinu – mezi jinými s tématy zakládání trávníků či zacházení se stroji pro řez a ošetřování dřevin – vytvořila Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu. Program „Vývoj vzdělávacích programů celoživotního učení v oblasti péče o krajinu a její tvorby“ byl oceněn za rozsah a přínos pro zaměstnanost a vzdělanost obyvatel zejména ve Frýdlantském výběžku.

Program s názvem „PULZ“ přihlásila do soutěže Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Pod názvem se skrývá zkratka „Projekt učení liberecké záchranky“. Dle hodnocení účastníků vzdělávací program významně přispěl ke zkvalitnění činnosti záchranné služby, zvýšil úroveň dovedností managementu a komunikačních schopností operátorek zejména při práci ve stresu.

Pátým oceněným programem se stal program „Svařování kovů a plastů“ realizovaný Střední školou strojní, stavební a dopravní v Liberci. V souvislosti s poptávkou po technických dovednostech zaměstnanců pružně reaguje na potřeby trhu práce.

„Třetí ročník soutěže bude opět vyhlášen příští rok v rámci další kampaně Týdny vzdělávání dospělých v Libereckém kraji,“ prozradila Kateřina Sadílková.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302