Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Společné prohlášení zástupců MŽP, MZV a Libereckého kraje k polské reakci na české požadavky ve věci rozšiřování těžby v polském hnědouhelném dole Turów

09. 12. 2020
Dnes se zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Libereckého kraje jednoznačně shodli na tom, že polská reakce na požadavky, které by mohly vést k mimosoudnímu řešení problémů způsobených těžbou v polském hnědouhelném dole Turów, je naprosto nedostatečná a nelze ji akceptovat.
Česká strana o tom bude informovat jak své polské protějšky, tak i Evropskou komisi, která ji o to přímo požádala. Česká republika očekává do konce roku vyjádření Evropské komise k podanému podnětu dle čl. 259 Smlouvy o fungování EU. Na základě vyjádření Komise i dosavadního průběhu jednání následně vláda rozhodne o dalším postupu v celé záležitosti.
 
náměstek MŽP Vladislav Smrž
náměstek MZV Martin Smolek
hejtman Libereckého kraje Martin Půta

Mgr. Andrea Fulková
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549