Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Společnost ASEKOL otevřela v Doubí první E-domek na sběr elektroodpadu

30. 09. 2009
[id:8831|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Slavnostního předání a oficiálního uvedení do provozu unifikovaného systému firmy ASEKOL pro zpětný odběr elektrozařízení - E-domek, se dnes zúčastnil  krajský radní pro zemědělství a životní prostředí Jaroslav Podzimek  na sběrném dvoře odpadu ASA Liberec, Ampérova ulice, Liberec 23 – Doubí. Spolu s Milanem Šírem, náměstkem libereckého primátora, pak byli první, kteří „vyzkoušeli“ E-domek a umístili do něj starý počítačový monitor.

„Spolupráce společnosti ASEKOL a Libereckého kraje je širší. Kromě E-domků ASEKOL podporuje projekt zaměřený na osvětu a propagaci třídění elektroodpadu. Pro občany připravujeme osvětové akce na náměstích měst i zajímavé sběrové soutěže,“ uvedl Jaroslav Podzimek při rozhovoru s ředitelem A.S.A. Petrem Grofem, se kterým si poté prohlédli také třídírnu odpadů.

Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, letos ve spolupráci s Libereckým krajem na sběrných dvorech v regionu rozmístí sedm E-domků. Jedná se o speciální přístřešky sloužící k ochraně vysloužilých elektrozařízení shromažďovaných na sběrných dvorech před nepříznivým počasím a krádežemi. Každý přístřešek stojí 70 000 korun, náklady hradí ASEKOL.

„Je to speciální přístřešek sloužící k ukládání vysloužilých elektrozařízení shromažďovaných na sběrných dvorech. E - domek chrání hlavně před nepříznivým počasím a krádežemi, čímž napomáhá ke zlepšení efektivity sběru. E-domek od společnosti ASEKOL je forma podpory, která přinese prospěch nejen městu Liberec a jeho občanům, ale také přírodě,“ uvedla Gabriela Setunská z firmy ASEKOl.

ASEKOL letos na sběrné dvory na území kraje rozmístí sedm E-domků. Ve všech případech se jedná o velké E-domky a poputují do Liberce, Turnova, Hrádku nad Nisou, Frýdlantu, Turnova, Jilemnice a Hodkovic nad Mohelkou. E-domek pomůže na sběrných dvorech vyřešit dva zásadní problémy. Poskytne elektrozařízením ochranu před nepříznivým počasím a také krádežemi. Mnohá elektrozařízení totiž obsahují drahé kovy jako zlato, stříbro, platinu či měď, které se mohou v představách některých nenechavců stát předmětem obchodu. Obě skutečnosti mají za následek devalvaci elektrozařízení, v případě nepříznivého počasí navíc hrozí i únik nebezpečných látek do půdy či ovzduší.

„Takto znehodnocená elektrozařízení ztrácí na hodnotě a ohrožují životní prostředí. Poškozená či nekompletní elektrozařízení se v podstatě nedají recyklovat. Jestliže běžně je zpracovatel schopen zajistit využití 80 % hmotnosti, pak v takových případech se z elektrozařízení stává bezcenný odpad,“ popisuje Iva Červená, regionální zástupkyně společnosti ASEKOL výhody E-domku.

E-domek je uzamykatelný ocelový přístřešek pro ukládání vyřazených elektrozařízení, opatřený dozadu zkosenou střechou a posuvnými dvoudílnými vraty. Velký typ je pět metrů dlouhý, 3,6 metru široký a 2,5 metru vysoký. Malý je o metr kratší a užší. Celkem se do něj vejde 45 (resp. 26) m3 elektrozařízení, což je například 180 (resp. 104) televizí s úhlopříčkou 72 cm. E-domek je vyroben z ocelového rámu a je zakryt pozinkovaným profilovaným plechem. Ke vstupu slouží dvoudílná uzamykatelná vrata.

„Spolupráce společnosti ASEKOL a Libereckého kraje je širší. Kromě E-domků ASEKOL podporuje projekt zaměřený na osvětu a propagaci třídění elektroodpadu. Pro občany připravujeme osvětové akce na náměstích měst i zajímavé sběrové soutěže, uvedl Jaroslav Podzimek.

V kraji je třídění na úrovni

Občané Libereckého kraje třídí elektroodpad svědomitě. Loni každý z nich společnosti ASEKOL průměrně odevzdal 1,23 kg vysloužilých elektrozařízení, což je o 14 procent víc než v roce 2007. Letos se předpokládá nárůst o dalších sedm procent.  

Pozitivním účinkem spolupráce s kolektivním systémem ASEKOL je významná úspora městských financí. Zatímco dříve musely obce v kraji za sběr elektroodpadu platit nemalé částky, nyní na sebe tyto náklady převzali provozovatelé kolektivních systémů.

Společnost ASEKOL z Liberce od roku 2006, kdy byla uzavřená smlouva, zdarma odvezla k dnešnímu dni 11000 televizorů a monitorů. Úspora za odevzdané elektroodpady mohla být použita na další služby v odpadovém hospodářství,“ říká Milan Šír, náměstek primátora Města Liberce. ASEKOL již od začátku svého působení v Libereckém kraji vynaložil na sběr, svoz a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů téměř 10 800 000 korun.

 

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4 a 7). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 3000 městy a obcemi a 2469 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných 10 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. V roce 2008 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,25 kg elektroodpadu.

 

Kontakty

AMI Communications, spol. s r. o.: Týn 641/4, Praha 1, Ondřej Tesař, e-mail: ondrej.tesar@amic.cz, tel.: 602 698 854, www.amic.cz/press

ASEKOL s. r. o.: Dobrušská 1, Praha 4, manažerka komunikace: Hana Ansorgová, e-mail: ansorgova@asekol.cz, tel.: 602 164 173, www.asekol.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302