Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Spolupráce muzeí přinese digitalizaci sbírek

05. 12. 2017

Muzeum Českého ráje v Turnově a Muzeum Ceramiki v Boleslawci společně připravila do česko-polského programu Interreg projekt Brána do světa sbírek. Jeho cílem je dlouhodobá spolupráce v oblasti realizace společných výstav, výměny zkušeností a digitalizace vybraných exponátů. Součástí projektu je i vydání publikací prezentujících digitalizované sbírky na společném internetovém portálu.

„Naše muzea jsou v posledních letech velmi úspěšná v žádostech o finanční prostředky z evropských zdrojů. Díky tomu mohou rekonstruovat, modernizovat expozice, digitalizovat sbírky a reagovat tak na moderní trendy v muzejnictví. A jak je vidět i na hodnocení tohoto projektu, ředitelé a pracovníci našich muzeí umí připravit vynikající projekty,“ upřesnila Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Obě muzea se vzájemně představí expozicemi ze svých nejvýznamnějších sbírek, které budou zapůjčeny k vystavení v partnerském muzeu na druhé straně hranice. V rámci projektu si budou odborní pracovníci obou muzeí vyměňovat formou konzultací své zkušenosti. Muzeum Ceramiki uspořádá pro pracovníky z českých a polských příhraničních oblastí jednodenní seminář na téma 3D digitalizace muzejních sbírek. V rámci projektu také vznikne společné středisko pro digitalizaci exponátů v Euroregionu Nisa.

V Muzeu Českého ráje v Turnově proběhne digitalizace sbírek kamenářství, výtvarného umění a digitalizace sbírek skleněných negativů z přelomu 19. a 20. století. Sbírky, které budou v rámci projektu digitalizovány, budeme prezentovat na společném internetovém portálu, který bude v obou jazykových mutacích. Naše muzeum připraví výstavu šperků a drahých kamenů, polské partnerské muzeum připraví výstavu keramiky a archeologie“, dodala k projektu Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově.

Obě partnerská muzea dále připraví společnou výstavu historických fotografií z digitalizovaných skleněných negativů, fotografií a pohlednic, která bude prezentovaná v obou partnerských muzeích a bude rovněž jako výstava putovní vystavena v dalších muzeích v česko-polském příhraničním regionu. Pro propagaci této výstavy vznikne dvojjazyčný katalog.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 770 134 419