Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Sportovní kluby a oddíly mohou na sportování dětí a mládeže získat dotaci

20. 07. 2015

Liberecký kraj od pondělí 20. července přijímá žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje z programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech. Peněžní prostředky ve výši téměř 1,7 mil. Kč, které budou přerozdělovány, daroval Libereckému kraji Český olympijský výbor.

Dotaci mohou získat sportovní oddíly a kluby zajišťující pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže, jejichž členové jsou evidováni u příslušného celostátního sportovního svazu a oddíl svou činnost vykonává po celý rok 2015.

Veškeré kompletní informace o možnostech získání peněžních prostředků na činnost sportovních klubů a oddílů jsou uvedeny na webových stránkách odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK nebo ZDE.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624