Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Stádo ovcí na Frýdlantsku napadli vlci, kraj odškodní majitelku zabitých zvířat

21. 08. 2017

Chráněný vlk obecný o sobě dal opět vědět. Tentokrát však ne na Českolipsku, kde je výskyt vlka již celkem běžný, ale na Frýdlantsku. Konkrétně na území obce Jindřichovice pod Smrkem. Letos v dubnu zde vlci napadli stádo ovcí a 1 berana, přičemž 4 dospělé ovce a 32 jehňat zabili.  Jedná se  o první případ prokázané škody způsobené vlkem na Frýdlantsku a zároveň i první letošní hlášený  útok vlka na domácí zvířata v kraji.  Liberecký kraj poskytne majitelce zvířat náhradu škody ve výši 73.600 Kč, což je částka odpovídající věku, stáří, hmotnosti zvířat a  je v souladu s doporučenými cenami pro likvidaci škod, způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů, od Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.

„Škodu majitelce ovcí vyplatí Liberecký kraj, který má pro tento případ k dispozici dotaci od Ministerstva financí ČR vyhrazenou právě pro náhradu škody způsobenou vybranými zvláště chráněnými živočichy, mezi které vlci patří,“ říká Jiří Löffelmann, radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Náhrada škody je vyplacena při splnění podmínek daných zákonem. Jednou z nich je prokazatelně způsobená škoda vybraným zvláště chráněným živočichem. Chovatel musí do 48 hodin od jejího zjištění škodu nahlásit místně příslušnému orgánu ochrany přírody, což je obec s rozšířenou působností nebo Správa CHKO. Ten provede místní šetření o události, sepíše protokol, který zašle na krajský úřad. Chovatel mezitím musí sepsat žádost o náhradu škody, kde vyčíslí její výši, pokud je mu známa. Dále k žádosti musí přiložit veterinární potvrzení vydané veterinárním lékařem o příčině úhynu zvířete a další potřebné podklady a do 10 dnů žádost doručit na příslušný krajský úřad. Krajský úřad po obdržení žádosti zkontroluje všechny potřebné náležitosti podle zákona. Pokud je žádost v pořádku, pak ministerstvo financí zašle prostředky za způsobenou škodu a ty jsou poškozenému proplaceny Libereckým krajem jako neinvestiční dotace.

Bc. Žitná (Dědková) Markéta
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624