Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Starosta může získat pro obec sto tisíc korun

Starosta může získat pro obec sto tisíc korun

[30337|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/vita_9031ea80aa.jpg]

05. 03. 2009
[id:7626|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

ČSOB a Poštovní spořitelna ve spolupráci s Nadací VIA vyhlásily na tiskové konferenci v sídle Libereckého kraje již třetí ročník programu podpory projektů zaměřených na komunitní rozvoj. Novinkou tohoto ročníku je fakt, že finanční podporu mohou získat projekty z celé České republiky, nikoliv jen vybrané regiony. ČSOB a Poštovní spořitelna tak ve dvou grantových kolech rozdělí částku 3 100 000 Kč. Letošní ročník zatraktivní také soutěž „Poštovní spořitelna Starosta roku“, která bude probíhat od konce května až do listopadu. Cílem soutěže je ocenit aktivní starosty a starostky malých obcí. Vítěz obdrží 100 000 Kč na konto obce.

„Zrovna tato zaměření grantů pro malé obce do dvou tisíc obyvatel velice vítám. Podpora kulturního dědictví je přece jen již delší dobu spíše v druhé polovině vládních priorit, a každá koruna, kterou mohou obce získat na tyto účely, je dobrá,“ uvedl náměstek hejtmana Vít Příkaský, pověřený vedením resortu regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova LK, s tím, že si dovede představit, že o granty by se mohlo přihlásit několik desítek obcí Libereckého kraje.

„Téma životního prostředí prosazujeme jako klíčové téma pro budoucnost a věříme, že řešení globální situace není možné bez lokálního řešení. Chceme ocenit podporu místních iniciativ přispívajících k vytváření zdravějšího a krásnějšího okolí a právě proto vyhlašujeme tato grantová kola. V letošním roce se soutěž zaměřuje na oblasti Ochrany přírodního dědictví na místní úrovni a Péči o místní kulturní dědictví,“ popisuje Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

V rámci projektu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“ se budou jednotlivé organizace moci přihlásit do tzv. velkých či malých komunitních grantů. V rámci malých komunitních grantů bude vybráno cca 30 až 40 projektů, které mohou být podpořeny částkou až 70 000 korun. V grantovém řízení na velké komunitní granty budou podpořeny 3 projekty z oblasti „Obnovy kulturní krajiny“. Každý z nich částkou 350 000 korun.

Žádosti do prvního grantového kola zaměřeného na podporu malých projektů mohou předkládat neziskové organizace, místní samosprávy a příspěvkové organizace do 14. dubna 2009. Do výběru podpořených projektů se vedle nezávislé odborné poroty bude moci zapojit i veřejnost. Ta bude hlasovat o podpoře jednoho z projektů částkou 50 000 Kč,“ doplňuje Pavlína Folovská.

Novinkou letošního ročníku grantového programu je soutěž „Poštovní spořitelna Starosta roku“. „Poštovní spořitelnu najdete díky síti České pošty i v malých městech a vesnicích a tato soutěž je zaměřená právě na obce do 2000 obyvatel,“ uvedla tisková mluvčí Poštovní spořitelny Denisa Salátková. Hlavním kriteriem pro výběr kandidáta na cenu je vlastní zájem občanů svého starostu nominovat, a tím mu poděkovat za jeho činnost pro obec. „Byli bychom moc rádi, kdyby se ze  soutěže stala tradice, protože v malých obcích jsou starostové a starostky právě ti, kdo rozhýbávají veškeré dění, a je potřeba je za to ocenit,“ dodala Denisa Salátková. Hlavní výhrou je finanční odměna 100 000 Kč pro obec a Rychtářské právo pro starostu.

Odborným garantem letošního ročníku projektu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“ je nadace VIA. Veškeré další informace, včetně plného textu vyhlášení a formulářů žádosti o grant jsou dostupné na webových stránkách www.csob.cz a www.postovnisporitelna.cz nebo www.nadacevia.cz.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302