Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Starostové, hejtmani a radní mají pravomoci až do svolání nového zastupitelstva

08. 09. 2008
[id:6922|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V souvislosti s volbami do zastupitelstva Obce Volfartice  se v médiích objevily určité nepřesnosti, které jsou v rozporu s platných zněním zákona o obcích a i vzhledem k blížícím se volbách do zastupitelstva kraje považuji za vhodné podat následující upřesnění:

Zákonem č. 298/2008 Sb. došlo k novele zákona o obcích a také zákona o krajích (s účinností od 19. 8. 2008), kromě jiného i pokud jde o termíny ustavujícího jednání zastupitelstva a „volební mezidobí“ – období po volbách do svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva a zvolení nových orgánů obce nebo kraje.  Ustavující zasedání nového zastupitelstvy  svolá dosavadní starosta (v případě kraje hejtman) až PO uplynutí lhůty pro příp. podání žaloby na neplatnost voleb nebo hlasování (žalobu lze přitom podat do 10 dnů od oznámení výsledků Státní volební komisí - SVK) tak, aby se ustavující zastupitelstvo  konalo nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty.

Aktuálně v případě voleb ve Volfarticích budou výsledky SVK oznámeny v úterý 9. 9. Potom se musí počkat 10 dnů, zda bude podána soudní žaloba (v této lhůtě nelze ustavující nové zastupitelstvo ještě  platně svolat) a  ustavující zasedání zastupitelstva je potom nutno svolat do 15 dnů od uplynutí této 10 denní lhůty. Pokud bude žaloba u soudu podána, ustavující zasedání se svolá do 15 dnů od právní moci rozsudku o zamítnutí této žaloby.

Aktuálně v případě voleb ve Volfarticích budou výsledky SVK oznámeny v úterý 9. 9., potom začne plynout 10 denní lhůta k příp. podání soudní žaloby (skončí v pátek 19. 9.), a pak do 15 dnů (počínaje sobotou 20. 9.)  musí současný starosta, který stále vykonává svoje pravomoci, svolat ustavující jednání nového zastupitelstva, tedy nejpozději do 4. října.

Další změna, která se týká větších obcí a především kraje, kde existuje rada (jako orgán obce nebo kraje), spočívá v tom, že už nejen starosta (hejtman), ale i statutární náměstek a CELÁ dosavadní rada bude vykonávat svoje pravomoci i po skončení funkčního období zastupitelstva, až do svolání ustavujícího jednání zastupitelstva a zvolení nové rady, resp. starosty (hejtmana). Toto bude aktuální, pokud jde o nadcházející volby do zastupitelstva kraje 17. a 18. 10., kdy celá rada kraje bude vykonávat svoje pravomoci až do svolání ustavujícího zasedání nového zastupitelstva kraje (ve lhůtách viz výše).    

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302