Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Startuje program Interreg Česko-Polsko 2021–2027 pro třetí období česko-polské spolupráce

30. 08. 2022

V úterý 23. srpna proběhl na Krajském úřadě Libereckého kraje první ze seminářů k novému česko-polskému přeshraničnímu programu. Probírala se témata jako spolupráce složek integrovaného záchranného systému, podpora cestovního ruchu a spolupráce měst, obcí a spolků, ochrana přírody a krajiny, investice do železnic a dopravy s důrazem na udržitelnost nebo podpora podnikatelů a inovací.

„Jsem přesvědčen, že stejně jako v minulém období, se díky spolupráci s polskými partnery podaří zrealizovat projekty, které obohatí a zatraktivní česko-polské pohraničí,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Jedná se již o třetí období česko-polské spolupráce. Novinky prezentoval Maciej Molak, vedoucí společného sekretariátu v Olomouci. Novou podobu Fondu malých projektů představil Ondřej Havlíček z Euroregionu Nisa. Monitorovací výbor nového programu se sejde v polovině září v polském Opole. Liberecký kraj tam bude reprezentovat radní Jiří Ulvr.

Anna Vašková
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516