Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Stavební firma je v insolvenci. Kraj řeší, jak dokončit rekonstrukci mostu a silnice v Podkrkonoší

Jan Mikulička

odborný zaměstnanec

 • 19. 06. 2024 09:53
 • Doprava
 • Majetek a investice

Sdílet článek

Liberecký kraj musí kvůli insolvenci stavební firmy Brex hledat nového zhotovitele dvou silničních staveb, a to mostu v jilemnickém Hrabačově a silnice v Rokytnici nad Jizerou.

„Po zmapování situace na stavbách zajišťovaných společností Brex jsme vyhodnotili, že ve dvou případech bude lepší odstoupit od smlouvy a hledat nového zhotovitele,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy.

Liberecký kraj má se společností Brex uzavřených 9 smluv o dílo, z toho 7 na dopravní stavby a 2 na pozemní stavby, přičemž každá stavba se nachází v různém stupni rozpracovanosti.

„Odstoupení od smlouvy se konkrétně týká rekonstrukce mostu v Jilemnici-Hrabačově v ulici U Jizerky,” přiblížil náměstek hejtmana pro investice Zbyněk Miklík. Stavba není předána, protože měla být kvůli zvláště chráněným živočichům zahájena v červnu. Brex podal návrh na insolvenci v květnu. Stavbu tedy zahajovat ani nebude, a proto nic nebrání odstoupení od smlouvy.”

Druhý případ, kdy Liberecký kraj odstoupí od smlouvy se týká rekonstrukce silnice č. II/294 v Rokytnici nad Jizerou. „Zhotovitel se ze stavby zcela stáhnul poté, co provedl demontáž zádržného systému a odfrézoval část silnice a mostu, staveniště má v tuto chvíli převzaté. Bude nutné provést některé zabezpečovací práce tak, aby do vysoutěžení nového dodavatele byl zajištěn bezpečný provoz a mohla být prováděna zimní údržba,” řekl statutární náměstek Sviták. „Libereckému kraji v tomto případě vznikne škoda, a to v případě úhrady za zabezpečovací práce, které jsou předmětem včera schválené veřejné zakázky. Předpokládané náklady na zebezpečovací práce, které provede společnost Silnice LK činí 2.388.540,00 Kč včetně DPH. Škodu budeme uplatňovat v insolvenčním řízení,” vysvětlil náměstek Zbyněk Miklík.

Liberecký kraj odstoupí od smlouvy se společností Brex ve dvou případech:

 1. Most U Jarmary, Jilemnice
 2. Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace

  U zbývajících pěti dopravních a dvou investičních akcí je stav následující:
   
 3. Most Víchová nad Jizeroumost je dokončen a převzat, běží lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků a lhůta pro předložení dokladů.
 4. Most Záskalí – most je dokončen a převzat, běží lhůta pro předložení dokladů.
 5. Most v Pertolticíchstavba běží, most je zdemolován, je dokončena betonáž základů a opěr, připravuje se betonáž mostovky.
 6. Mosty Veselástavba běží, smlouva o dílo zahrnuje dva mosty, zdemolován je jen jeden.
 7. Silnice III/27018 Kněžice-Lvová, stavbu dokončí druhý člen sdružení COLAS.
 8. COV LK zdravotnicko-sociální SZŠ Turnov, p. o.,  odstraňování vad do 30. 6. 2024
 9. Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily – dokončování střešní konstrukce.

„Vzhledem k situaci si Liberecký kraj nechává u některých staveb možnost finančních pozastávek. Co se týče například semilského objektu Tereza, ten se zakonzervuje a na dodělání zbývající části stavby vypíše kraj nové výběrové řízení,“ uzavřel náměstek Miklík.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky