Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Stipendijní program podpoří řemeslné obory téměř čtyřmi miliony korun

05. 10. 2022

Střední školy zapojené do Stipendijního programu Libereckého kraje získají 3.853.000 korun. Výše požadavků od celkem 14 škol činí dohromady 8.562.013 korun pro školní rok 2022/2023. Částka schválená krajskou radou by měla pokrýt výdaje škol na stipendia do konce letošního roku. Poté, co kraj schválí rozpočet na další rok, poskytne školám zbývající část požadovaného příspěvku.

„Stipendia kraj vyplácí žákům středních škol těch oborů vzdělání, jejichž absolventi jsou neúspěšně poptáváni trhem práce a kterým pro dlouhodobý nezájem ze strany žáků reálně hrozí zánik. Myslím si, že je třeba udělat maximum pro to, aby se tyto velmi potřebné obory zachovaly,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.  

„V Libereckém kraji stipendijním programem pomáháme již od roku 2010. Zapojeno je do něj celkem 25 tříletých učebních oborů a 2 obory maturitní celkem na 14 školách. Mám radost, že máme možnost aktivně podporovat řemeslné obory vzdělávání, protože šikovných lidí je potřeba stále více,“ doplnil Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu, zaměstnanosti.

Ve školách zapojených do stipendijního programu mohou žáci v podporovaných oborech získat v případě splnění podmínek dva druhy stipendií – motivační a prospěchové. Motivační stipendium je vypláceno při splnění těchto podmínek: nulová neomluvená absence, maximální míra absence 25 %, žák nesmí opakovat ročník a nesmí být starší 26 let. Při splnění těchto podmínek je žákům vypláceno měsíčně motivační stipendium ve výši 500 korun.

Prospěchové stipendium kraj vyplácí pololetně při splnění stanovených podmínek. Jeho výše je pro každý ročník rozdílná. V 1. ročníku činí 1.000 korun, následně 2.000 korun, 3.000 korun a 4.000 korun u maturitních oborů.

Přehled oborů vzdělávání zařazených do stipendijního programu pro školní rok 2022/2023:

 

PODPORA
OD ŠK. ROKU

NÁZEV OBORU

PARTNER PROJEKTU

1

2016/2017

Agropodnikání

Regionální agrární rada

2

2011/2012

Elektrikář – silnoproud

 

3

2011/2012

Elektrikář – slaboproud

 

4

2020/2021

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

 

5

2011/2012

Instalatér

 

6

2012/2013

Jemný mechanik

 

7

2020/2021

Karosář

 

8

2011/2012

Klempíř

 

9

2020/2021

Krejčí

 

10

2020/2021

Lesní mechanizátor

 

11

2011/2012

Malíř a lakýrník

 

12

2010/2011

Nástrojař

 

13

2015/2016

Obráběč kovů

 

14

2019/2020

Ošetřovatel

 

15

2020/2021

Pekař

 

16

2010/2011

Řezník – uzenář

 

17

2010/2011

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

 

18

2010/2011

Strojní mechanik

 

19

2017/2018

Strojník silničních strojů

Silnice LK

20

2016/2017

Technologie silikátů

Preciosa, a.s.

21

2010/2011

Tesař

 

22

2020/2021

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů

 

23

2020/2021

Zahradník

 

24

2010/2011

Zedník

 

25

2016/2017

Zemědělec – farmář

 

26

2020/2021

Zlatník a klenotník

 

27

2020/2021

Zpracovatel dřeva

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419