Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Strategie akviziční činnosti Oblastní galerie v Liberci do roku 2020

11. 07. 2012

Rada Libereckého kraje schválila Strategii akviziční činnosti Oblastní galerie v Liberci (OGL) do roku 2020. V souvislosti s budoucím přestěhováním OGL do rekonstruovaného objektu lázní a na základě záměrů dalšího rozvoje galerie zpracoval ředitel Oblastní galerie v Liberci Jan Randáček ve spolupráci s odbornými pracovníky koncepční dokument k doplňování a rozšiřování spravovaných sbírek.

Strategie akviziční činnosti OGL představuje dokument, který upravuje oblast akvizic na základě zjednodušené analýzy fondu, znalosti dalších srovnatelných muzeí umění – galerií v ČR a vzhledem k reálným možnostem dalšího rozvoje. Strategie akvizic je zpracována na období sedmi let, tedy do roku 2020, a vymezuje oblasti sběratelského zájmu OGL. Pro zřizovatele OGL, Liberecký kraj, tento dokument představuje směr budoucího rozšiřování sbírky, která je v jeho vlastnictví.

„Sbírkotvorná činnost by neměla mít charakter nákupu uměleckých děl na základě náhodné nabídky. Aby se jednalo o skutečné zhodnocení sbírky je nutné na základě analýzy jednotlivých podsbírek stanovit záměr a tomu pak podřídit výběr uměleckých děl,“ vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová (SOS) s tím, že Hlavním zdrojem akvizic zůstanou nákupy a dary.

Sbírkový fond OGL patří v rámci České republiky mezi pět největších a nejkvalitnějších sbírek umění. Významným aspektem sbírkového fondu je jeho evropská orientace, a to jak v podsbírce grafiky, tak v podsbírce obrazy. V tomto směru patří sbírka OGL mezi nejvýznamnější v České republice. Především díky grafikám sbírka OGL zahrnuje umělecká díla prezentující pět století evropského výtvarného umění.

OGL jako sbírkotvorná instituce zřizovaná Libereckým krajem si uvědomuje závazky vůči regionu. Za jednu ze základních akvizičních činností považuje akvizice regionálních umělců ve smyslu geografickém, tedy umělců pocházejících, působících (dlouhodobě i přechodně) v Libereckém kraji. OGL spravuje ve sbírce relativně obsáhlý fond německy mluvících umělců z Čech, Moravy a Slezska. Tento soubor patří mezi nejhodnotnější v ČR a OGL by jej měla dále rozšiřovat a získávat do sbírky. Tento postup může sbírce spravované OGL zaručit exkluzivitu mezi ostatními sbírkotvornými galeriemi. Mezi stálý akviziční zájem OGL patří umělci, kteří vystavují v OGL. OGL se v rámci výstavní činnosti zaměřuje na umělce, jejichž tvorba je výtvarnou kritikou kladně hodnocena, přijímána a byla např. oceněna v rámci výtvarných soutěží v České republice nebo v zahraničí. OGL svou výstavní činnost soustřeďuje rovněž na současné umělce dlouhodobě nebo krátkodobě působící v našem regionu.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624