Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Strážníci a policisté se školili v prevenci bezpečnosti provozu na silnicích

13. 04. 2012

 

Liberecký kraj společně s Centrem služeb pro silniční dopravu a Krajským koordinačním pracovištěm BESIP dnes uspořádal pro městské i státní policisty a další subjekty činné v oblasti prevence seminář na dětském dopravním hřišti v Liberci jehož cílem je seznámit účastníky se základními principy fungování vzdělávání v oblasti silniční bezpečnosti v Libereckém kraji a podnítit koordinaci jednotlivých činností.

 

„Metodické dopravní hřiště v Liberci tak začalo plnit jednu ze svých základních funkcí, a to funkci jakéhosi metodického centra, které nejen pořádá ale i iniciuje  a koordinuje jednotlivé činnosti. Do bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích dnes vstupuje celá řada projektů a v mnohém se jednotlivé kampaně nebo projekty prolínají,“ uvedl náměstek hejtmana LK pro dopravu Martin Sepp (ČSSD).

Doplnil, že v případě spolupráce jednotlivých subjektů lze jednak tyto projekty výrazně zlevnit a hlavně zabezpečit jejich kvalitu.

Na programu semináře byla například tato témata - Vyhodnocení dopravní výchovy a prováděné prevence bezpečnosti provozu za rok 2011, organizace a seznámení s novými přístupy a metodami výuky dopravní výchovy na základních školách a DDH, Organizace dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2012, financování a podpora dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích, představení a předání nových výukových materiálů, informace o preventivně výchovných projektech a kampaních v Libereckém kraji

V praxi se účastníci setkali s dětmi z liberecké  Mateřské školy Jablůňka.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588