Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Středisko ranné péče o zrakově postižené děti dostalo dotaci

05. 10. 2009
[id:8854|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Ve Středisku rané péče SPRP v Liberci koncem minulého týdne předal Pavel Petráček, krajský radní pověřený vedením resortu  sociálních věcí a menšin, smlouvu na poskytnutí sociálních služeb v oblasti raná péče.

„Tato služba bude financována z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR z projektu IP 1 „ Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ po dobu 30 měsíců a to celkovou částkou 9 O34 950 Kč,“ uvedl radní.

SPRP je organizace s celorepublikovou působností. Poskytuje služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením v raném věku. Cílem SPRP je zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy, posílit kompetence rodiny, snížit její závislost na sociálních systémech a vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302