Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Studenti českolipské obchodní akademie a jejich mladá americká lektorka diskutovali se statutární náměstkyní hejtmana

Bc. Markéta Žitná (Dědková)

tisková mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 09. 11. 2017 00:00
  • Ekonomika

Sdílet článek

Vedení Obchodní akademie v České Lípě si uvědomuje význam výuky cizích jazyků pro budoucí povolání mladých lidí, v dnešní době hlavně angličtiny. Kontakt s rodilým mluvčím představuje vždy velkou devízu. Přidanou hodnotou navíc je, pokud se jedná o čerstvého absolventa prestižní univerzity, studentům věkově blízkého, který má kromě touhy poznávat jiné země i zkušenosti s výukou angličtiny mezinárodních studentů. To všechno tato usměvavá, sympatická čtyřiadvacetiletá stážistka, slečna Sarah Kidder, která jako by mezi studenty zapadla, splňuje.

Liberecký kraj je zřizovatelem středních škol a podobný model výuky cizích jazyků by mohl být inspirativní i pro ostatní vzdělávací zařízení. Statutární náměstkyně Jitka Volfová přivítala tuto milou návštěvu v pátek 3. listopadu v sídle Libereckého kraje velmi ráda. „Mladým lidem fandím a udělá mi radost, když vidím, že je zajímá dění kolem nás, veřejný život. Nedávno mi jedna mladá studentka řekla, že se zajímá o politiku a že by si přála vidět, jak takový den politika vypadá. Tak jsme se domluvily a strávily spolu dva moje pracovní dny.“

Studenty 4. ročníku a jejich mladou lektorku doprovázel ředitel školy Rostislav Lád s dvěma pedagogy, manžely Rücklovými. „Zvláště angličtinářka Růžena Rücklová má zásluhu na tom, že sem Sarah v srpnu tohoto roku přicestovala,“ chválí pedagožku pan ředitel. Během ročního pobytu v ČR, kdy se chce stát lepší učitelkou a procestovat Evropu, budou manželé Rücklovi jejím „druhým domovem“. Poskytnou jí potřebné zázemí, pomohou překonat úskalí, se kterými se bude v pro ni odlišném kulturním prostředí potýkat.

Po úvodním představení orgánů kraje a jejich kompetencí mohli studenti klást své otázky, na které jim kromě statutární náměstkyně odpovídal i vedoucí odboru školství Leoš Křeček. Již podle prvních dotazů bylo vidět, že se tito mladí lidé velmi zajímají o věci kolem, uvědomují si totiž, že se dotýkají jejich životů. Spousta dotazů se točilo okolo možností, jak život v jejich České Lípě ještě zlepšit: Plánujete modernizovat českolipskou nemocnici? Bude vybudován silniční obchvat? Dojde k modernizaci obchodních domů Andy a Banco? Bude postavena tělocvična v naší škole? Jako rodilá Českolipanka mohla paní statutární náměstkyně k mnoha dotazům zaujmout své osobní stanovisko. „Rozhodnutí o rekonstrukci obchodního domu Andy není v kompetenci Libereckého kraje, ale přímo vedení centra,“ upřesnila Jitka Volfová.

Díky konkrétním a četným dotazům, které padaly, si studenti mohli uvědomit, o co se stará obec, co je v kompetenci krajů a za co je zodpovědný a co financuje stát. „Primární podporu nezaměstnaných mají na starosti úřady práce. Kraj jako takový není zaměstnavatelem, ale díky svému rozvoji, např. spouštěním tzv. podnikatelských inkubátorů nebo řešením dopravní infrastruktury může nová pracovní místa vytvořit,“ odpověděl na otázku ohledně nezaměstnanosti Leoš Křeček. Statutární náměstkyně Jitka Volfová dodala: „Kraj vyhlašuje stipendijní programy, do kterých zatím vstoupily společnosti Preciosa, a.s., ZOD Brniště a Silnice LK a.s. I tímto způsobem pozitivně ovlivňuje zaměstnanost budoucích absolventů, samozřejmě ve spolupráci s úřady práce.“

Žáci se také dozvěděli, jak je sestavován a schvalován rozpočet kraje. „Kromě dotací od státu čítá náš rozpočet na příští rok 3,1 miliardy korun. Jednotliví radní při jeho sestavování vznesou požadavky, jakou konkrétní sumu by si představovali k financování oblastí, které spadají do jim přidělených rezortů. Zastupitelé potom konečný rozpočet schválí. Abyste měli představu, aby všichni radní byli spokojení s částkou, se kterou by mohli disponovat, musel by rozpočet činit 5,7 miliard korun,“ vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana, protože do její gesce hospodaření kraje patří.

Studenti se nebáli zeptat na cokoliv, co je zajímá. Padaly dotazy téměř ze všech oblastí: od míry zadluženosti kraje přes to, čím jsou tvořeny příjmy kraje, vybudování vysokorychlostní železniční tratě po klíčová průmyslová odvětví, která kraj bude v budoucnu podporovat. Studenty zajímalo, jestli se dá skloubit osobní život s prací političky a jaká úskalí a omezení to přináší. Velmi konkrétní představu o požadavcích na uchazeče zaměstnance krajského úřadu si mohli udělat díky zajímavé odpovědi vedoucího odboru školství Leoše Křečka, který přesně definoval, na jaká pracovní místa na jeho odboru je požadavek mít vysokoškolské vzdělání a kde postačí maturita.

Pro všechny přítomné bylo velmi zajímavé se od slečny Sarah dozvědět, v čem se liší americké školství od českého. Podle ní jsou na české studenty kladeny vyšší nároky než na americké. Úroveň při výuce cizích jazyků, kterou musí dosáhnout student český, je mnohem vyšší, než musí vykázat student americký. Ve státech je téměř každá střední škola zaměřena všeobecně, žáci tedy mohou mít představu o oboru, kterému by se chtěli věnovat, až při volbě školy vysoké. Naproti tomu české děti často začnou navštěvovat střední školu s konkrétním zaměřením, která udává směr jejich budoucímu povolání.

Na závěr statutární náměstkyně popřála studentům, ať se v životě věnují tomu, co je zajímá, a těm, kteří budou v toto školním roce maturovat, úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky. „Setkání se studenty bylo velmi příjemné. Překvapilo mě, co všechno mají „na srdci“, a že si nedostatků všímají. Řada dospělých se domnívá, že mladé lidi veřejný život nezajímá, ale možná by byli překvapení, co vše v mladých hlavách koluje za otázky,“ vyjádřila spokojenost nad příjemně stráveným časem paní náměstkyně. Před odjezdem si studenti mohli prohlédnout krajské město a jeho okolí z „ptačí perspektivy“, z vyhlídky z nejvyššího patra budovy úřadu.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky