Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Studenti získali úspěchy v celostátních soutěžích, kraj je odměnil

25. 11. 2021

Úspěchy v soutěžích sklízí školáci z Libereckého kraje. Ve středu 24. listopadu převzalo devět žáků základních a středních škol ocenění za vynikající reprezentaci v soutěžích vyhlášených v uplynulém školním roce ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

„Systém takzvaných ministerských soutěží je dlouhodobě považován za důležitou formu práce s talentovanou mládeží. Děti, které vynikají nadáním, jsou motivované, bystré, chtějí se učit a lační po nových informacích, kraj dlouhodobě systematicky podporuje, stejně jako se snaží pomáhat jejich rodičům a pedagogům, kteří s nimi pracují,“ uvedl Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

„Jsem rád, že jsem se mohl setkat s nadanými školáky a odměnit je za jejich píli. Věřím, že nepoleví a i v budoucnu budou dělat Libereckému kraji dobré jméno,“ dodal Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova; právě z jeho rukou v zástupu Dana Ramzera žáci ocenění přebírali.

Za středoškolskou odbornou činnost dostali odměnu Petr Kahan, Jakub Jon, Martin Podzimek, Jakub Smělík a Vojtěch Bursa. Za soutěž v ruském jazyce Jan Dubický, ve francouzském jazyce Barbora Ježková, v angličtině Robin Čeresiz a v češtině Anna Kulhánková.

„Mezi oceněnými bylo několik žáků, kteří již studium na střední škole absolvovali a v současné době jsou studenty vysokých škol. Bylo by krásné, kdyby oceňovaní talentovaní žáci a studenti v budoucnu využili svůj potenciál ve prospěch našeho kraje a po ukončení vzdělání našli v kraji uplatnění,“ poznamenal náměstek Ramzer.

Soutěže, v nichž žáci uspěli, se kvůli epidemickým opatřením v souvislosti se šířením koronavirové nákazy konaly distanční formou. „S tímto zcela nových průběhem se úspěšně vypořádali nejen organizátoři a odborní garanti soutěží, ale i samotní účastníci a pedagogové, kteří žáky k soutěžím připravovali,“ ocenil Ramzer.

V uplynulém školním roce se do soutěží v jednotlivých postupových kolech zapojilo téměř 1400 žáků. V celostátním finále reprezentovalo kraj 44 žáků, z čehož se jich umístilo devět na prvním až třetím místě.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324