Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Světový den statistiky připadá na úterý 20. října

19. 10. 2015

Rezolucí Valného shromáždění OSN bylo úterý 20. října 2015 prohlášeno Světovým dnem statistiky s mottem „Kvalitní data, lepší život“. Světový den statistiky se bude konat pravidelně každých pět let. U příležitosti světového dne najdou zájemci zajímavé statistické informace přímo od Krajské správy ČSÚ v Liberci, v úterý 20. října, v prostorách vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje.

U příležitosti Světového dne statistiky zveřejní Český statistický úřad například nejoblíbenější dětská jména u dětí narozených v lednu 2014 a v lednu 2015, včetně krajských dat.

Spustí mobilní aplikaci „Nejnovější ekonomické údaje“, díky které budou mít zájemci možnost míst neustále aktuální statistiky ve svém mobilu - výběr ze statistik ČSÚ (HDP, inflace, mzdy, nezaměstnanost apod.).

V Praze pořádají v úterý 20. října Den otevřených dveří v knihovně ČSÚ. Tam budou připraveny nejzajímavější archívní publikace z knihovního fondu. Návštěvníci si budou moci na památku odnést DVD s publikacemi ČSÚ (Statistická ročenka ČR, Historická ročenka energetiky, analýzy ze Sčítání lidu a další). Součástí dne je i výstava „Příběh statistiky“ a řada dalších zajímavostí.

Na webových stránkách www.czso.cz bude spuštěný statistický kvíz. Zkusit si jej mohou zájemci z řad veřejnosti. Otázky nejsou jednoduché, ale všechny odpovědi lze najít na webu statistického úřadu. Kdo odpoví nejrychleji nejvíce otázek správně, něco vyhraje. Kvíz bude zpřístupněn v úterý 20. října v 9h, hrát se bude do středy 21. října do půlnoci.

Rezoluce OSN v této souvislosti připomíná i letošní 200. výročí narození matematika Georga Boole. Tento britský matematik a filozof se proslavil jako objevitel základů moderní aritmetiky (později nazvané Booleova algebra) a je považován za zakladatele informatiky, resp. moderní počítačové vědy.

První Světový den statistiky se konal 20. října 2010 a nejrůznějšími aktivitami ho podpořilo více než 130 států sdružených v OSN.

Aktuality s informacemi z Libereckého kraje najdou zájemci na www.czso.cz/csu/xl

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215