Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Technologické centrum Libereckého kraje a spisová služba

  • 19. 11. 2009 18:41

Sdílet článek

V únoru 2009 zahajil Liberecký kraj práce na vybudování technologického centra, aby podpořil informatizaci obcí a příspěvkových organizací Libereckého kraje vybudováním řešení napojení na informační systém datových schránek (ISDS) resp. hosting spisové služby. V dubnu odstartoval pilotní projekt za účasti 12ti obcí a příspěvkových organizací (PO), které byly připojeny do dočasného hostingového centra v prostorách KÚ LK, aby zahájily ověření reálnosti provozu spisové služby jako webové aplikace. Tyto zkoušky dopadly úspěšně.

V červenci proběhla veřejná soutěž na realizaci ISDS pro krajský úřad a na dodavatele spisové služby pro PO kraje. Předmětem této veřejné zakázky byla mimo zprovoznění systému datových schránek ve vazbě na spisovou službu kraje a rovněž dodávka a implementace centrálního portálového řešení ISDS resp. hostované spisové služby pro PO kraje. Jako pomoc při řešení napojení se na systém ISDS pro menší obce Libereckého kraje, byla zároveň krajem zabezpečena bezplatná dodávka samostatně instalovatelné aplikace DSO (datových schránek organizace) přímo z portálu kraje. Tato aplikace je nyní již naistalována na lokální technice obcí, jež o systém projevily zájem a funguje rovněž v příspěvkových organizacích ještě před nasazením hostované spisové služby. DSO aktuálně řeší funkční napojení obce či organizace na ISDS (resp. požadavky zákona 300/2008).

V rámci řešení se požadovalo po budoucím dodavateli, aby obě komponenty systému, tedy jak systém DSO, tak SSD (hostovaná spisová služba pro PO) splňovaly všechny stanovené funkčnosti dle zadávací dokumentace. Předpokládali jsme zvolení kombinace při nasazení těchto dvou komponent řešení ISDS v závislosti na aktuálních technologických a personálních možnostech zabezpečovaných organizací. Jelikož cílem bylo jak okamžité zprovoznění ISDS, tak následné rozběhnutí spisové služby, požadovali jsme, aby bylo možné okamžitě nasazenou lokální komponentu DSO následně nahradit na PO hostovaným řešením spisové služby bezplatně.

Vítězem veřejné soutěže na dodavatele systémů se stala společnost GORDIC. Do ostrého startu systému datových schránek, tedy k 1.11.2009, bylo umožněno všem menší obcím jež projevily zájem a příspěvkovým organizacím kraje vybavit se lokální komponentou DSO - Datová schránka organizace. Tuto aplikaci si „stáhly“ k sobě do počítače z portálu Libereckého kraje desítky organizací. Obce i PO ocenily snadnou obsluhu systému DSO i jednoduchou instalaci včetně aktualizací z portálu kraje. Aplikace jim umožňuje od prvního dne ostrého provozu ISDS až do zavedení spisové služby komunikaci s datovou schránku a správu datových zpráv. 

U všech příspěvkových organizací, jež mají ze zákona povinnost vést elektronickou spisovou službu, bude DSO postupně nahrazována hostovanou spisovou službou GINIS SSD. V současné době již probíhají v tomto směru intenzivní školení a přípravy instalace systému. Do 1. ledna 2010 bude hostovaná elektronická spisová službu nachystána pro provoz ve všech PO kraje. Praktický náběh bude rozdělen na PO do dvou časových etap v závislosti na potřebě a připravenosti PO zavést spisovou službu. Nevylučuje se ani možnost připojení příspěvkových organizací jednotlivých obcí do hostingového centra kraje.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky